Osiedle Halinów- rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej

 25.05.2020 r.
 
Rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Przechodniej o łącznej szacowanej długości ok. 604 mb.
W trakcie budowy kanalizacji sanitarnej równolegle rozpoczną się prace przy budowie kanalizacji deszczowej.
W kolejnych etapach będzie powstawać sieć kanalizacji w pozostałych ulicach na Osiedlu.
„Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Halinów, Na Piaski, Podmiejskiej, Przechodniej, Bocznej, Żwirowej i Napoleońskiej w Skierniewicach” jest największą inwestycją związaną z budową kanalizacji realizowaną w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap III”.
Prosimy Mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych robót.