Kanalizacja sanitarna w ul. Nowobielańskiej- aktualizacja

28.05.2020 r.
Zostały wykonane roboty montażowe kanału sanitarnego wraz z przykanalikami sanitarnymi.
Odtworzono nawierzchnię po prowadzonych robotach.
Wykonawca kompletuje dokumentację odbiorową.
Przypominamy, że inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”, na który zostało pozyskane rekordowe dofinansowanie w wysokości 73 112 816,14 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.