Kanalizacja sanitarna w ul. Trzcińskiej

08.06.2020 r.
Rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Trzcińskiej o łącznej szacowanej długości ok. 648,65 mb.
Prosimy Mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych robót.
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.