Regulamin udzielania zamówień wpółfinansowanych

Regulamin udzielania zamówień przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o.

 

Rozliczenia i płatności

Wodomierze

Załączniki: 
1) Symbol: F/W6/I01/01w.00 - Wniosek o zapewnienie dostaw wody/odbioru ścieków,
2) Symbol: F/W6/I01/02w.00 -  Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan
3) Symbol: F/W6/I01/03w.00 -  Zlecenie wykonania projektu technicznego  
4) Symbol: F/W6/I01/04w.00 -  Zlecenie zaprojektowania przyłącza wraz z wykonaniem
5) Symbol: F/W6/I01/05w.00  - Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza
6) Symbol: F/W6/I01/06w.01  - Zgłoszenie rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego
7) Symbol: F/W6/I01/07w.00 -  Protokół odbioru technicznego
8) Symbol: 7/2.0.1-36 - Zlecenie wykonania analiz wody/ścieków
9) Symbol: F/W6/I01/08w.00 -  Oświadczenie kierownika robót
10) Symbol: F/W6/I01/09w.00 - Protokół odbioru końcowego
11) Symbol: F/Z3/PI01/01 -  Wniosek o zawarcie umowy
 

Umowa usługi asenizacyjne

Wycieczki szkolne

Inne