ZWiK „WOD-KAN” świadczy usługi w zakresie odbioru nieczystości ze zbiorników bezodpływowych z terenu:
• miasta Skierniewice,
• gminy Skierniewice,
• gminy Maków,
• gminy Nieborów,
• gminy Godzianów,
• gminy Łyszkowice,
• gminy Puszcza Mariańska,
• gminy Nowy Kawęczyn.

Odbiór nieczystości odbywa się następującymi pojazdami:

  • ciągnikiem rolniczym z beczką o pojemności 2,5 m3 (zawsze ilość odbieranych nieczystości określana jest jako ładunek pełnoładowny, czyli 2,5 m3),
  • ciągnikiem rolniczym z beczką o pojemności 6,0 m3 (ładunek 2,5 m3, 4,0 m3, 5,0 m3 i 6,0 m3)
  • samochodem asenizacyjnym z beczką o pojemności 6,0 m3, przy czym minimalna ilość odbieranych nieczystości wynosi 4,0 m3 oraz ilość odebranych nieczystości jest zaokrąglana do 1,0 m3.
Cennik usług asenizacyjnych