Przedmiotem działalności ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej jest dostarczanie Klientom wody, sprawne odbieranie ścieków i ich oczyszczanie.
W obszarze produkcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na ujęciach wód głębinowych i w stacji uzdatniania wody, wdrożono System HACCP. Dzięki niemu Klienci mogą mieć pewność, że woda tłoczona do sieci wodociągowej spełnia wymagania prawne stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia, jak również, że proces produkcji jest nadzorowany i prowadzony zgodnie z procedurami stosowanymi przy produkcji żywności. Polityka Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody

W celu podniesienia jakości oferowanych usług, Zarząd Spółki podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 w obszarze wszystkich działań, które mają wpływ na jakość świadczonych usług. Polityka Jakości ZWiK WOD-KAN sp. z o.o. Od 22.11.2017 r. do 21.11.2020 r. w przedsiębiorstwie obowiązuje certyfikat o numerze rejestracyjnym 12 100 33104 TMS.

Nad jakością dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków czuwa zakładowe laboratorium, które od 2007 roku posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, obejmujący aktualnie swoim zakresem badania laboratoryjne fizykochemiczne ścieków, wody i osadów oraz badania mikrobiologiczne wody.