Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.


Jacek Robert Pełka
Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza Spółki


Liliana Majka
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Anna Nicia
Członek Rady Nadzorczej
Sylwester Krych
Członek Rady Nadzorczej
Arkadiusz Olędzki
Członek Rady Nadzorczej

 

 

Zgromadzenie Wspólników
100% udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." sp. z o.o. posiada Miasto Skierniewice reprezentowane na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta.