NIP: 8361328625


REGON: 750051152


KRS 0000153424 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi


Kapitał Zakładowy: 55 833 000,00 zł


Konta BANKOWE:
Bank Pekao S.A. 42 1240 3321 1111 0000 2854 0540
Bank Spółdzielczy 27 9297 0005 0175 0745 2010 0001