W związku z przystąpieniem Spółki do wdrażania Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN 9001:2015, została ustanowiona Polityka Jakości, o czym niniejszym komunikujemy i udostępniamy zainteresowanym stronom.

2.03.2017

Polityka Jakości ZWiK WOD-KAN sp. z o.o.