Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. w związku z ciągłym rozwojem i realizacją projektów dofinansowywanych ze środków Funduszy Europejskich, poszukuje osób gotowych podjąć pracę na stanowiskach:

 

 

SPECJALISTA DS. KOORDYNACYJNO-TECHNICZNYCH / INSPEKTOR NADZORU W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT (JRP)

 

Zakres obowiązków/czynności

  • zarządzanie techniczne projektem
  • udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej oraz weryfikacja części technicznej dokumentacji przetargowej (dokumentacji projektowej)
  • weryfikacja pod względem technicznym dokumentów wykonawcy dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych
  • pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami branży sanitarnej
  • monitorowanie realizacji umów z wykonawcami

 

Wymagania niezbędne 

 

  • wykształcenie wyższe : inżynieria środowiska lub pokrewne
  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  • prawo jazdy kategorii B

 

Wymagania pożądane

  • znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  • doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub na stanowisku związanym z realizacją inwestycji

Automatyk

Zakład wodociągów i kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej poszukuje osób, które będą brały aktywny udział w procesie modernizacji oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, sieciowych przepompowni ścieków.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe (inżynier automatyk, elektryk, mechatronik, elektromechanik),

- umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną: schematy elektryczne, rysunki złożeniowe,

- biegła obsługa komputera,

- umiejętność abstrakcyjnego myślenia,

- umiejętność pracy w zespole,

- chęć rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania nowych doświadczeń,

- czynne prawo jazdy kategorii B.

Zadania:

- opiniowanie projektów z zakresu automatyki i elektryki,

- uczestnictwo w postepowaniach przetargowych,

- nadzór nad procesem budowy i uruchamiania,

- aktywny udział w bieżących naprawach, utrzymanie dobrego stanu obiektów i urządzeń,

- udzielanie wsparcia merytorycznego dla innych działów Spółki,

- wdrażanie nowych rozwiązań poprawiających efektywność zakładu, warunki pracy, zapewniających ciągły rozwój.

Zapewniamy:

- stałe godziny pracy: 7-15 poniedziałek – piątek,

- stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,

- świadczenia z ZFŚS,

- ubezpieczenie grupowe,

- miłą i przyjazną atmosferę w pracy,

- udział w szkoleniach, konferencjach, eventach,

- możliwość rozwoju zawodowego,

-możliwość samorealizacji 

Elektromechanik

Zakład wodociągów i kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej poszukuje osób do pracy
w Dziale Utrzymania Ruchu.

Wymagania:

- wykształcenie techniczne: automatyk, elektryk, elektromechanik,

- umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną: schematy elektryczne, rysunki złożeniowe,

- obsługa komputera,

- chęć rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania nowych doświadczeń,

- czynne prawo jazdy kategorii B.

Zadania:

- bieżące utrzymanie sprawności technicznej sieciowych przepompowni ścieków,

- konserwacja oświetlenia,

- aktywny udział w bieżących naprawach, utrzymanie dobrego stanu obiektów i urządzeń,

- wdrażanie nowych rozwiązań: instalacje, uruchomienia,

- wsparcie innych działów Spółki,

- sporadyczna praca na wysokości,

- dbałość o porządek, o dobry wizerunek obiektów będących w dyspozycji działu,

- prowadzenie pojazdów służbowych do 3,5t.

Zapewniamy:

- stałe godziny pracy: 7-15 poniedziałek – piątek, sporadyczna praca zmianowa w systemie 24/48,

- stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,

- świadczenia z ZFŚS,

- ubezpieczenie grupowe,

- miłą i przyjazną atmosferę w pracy,

- udział w szkoleniach, konferencjach, eventach,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- możliwość samorealizacji.

 

  

 

 


Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN" sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do przesłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko..........................................................................................................

Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie, zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

......................................

     data i podpis

  

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. , Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska pracy niż określone w powyższym oświadczeniu. 

Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie, zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

....................................

      data i podpis