Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. w związku z ciągłym rozwojem i realizacją projektów poszukuje osób gotowych podjąć pracę na stanowiskach:

 

 

SPECJALISTA DS. KOORDYNACYJNO-TECHNICZNYCH

 

Zakres obowiązków/czynności

 • Zarządzanie techniczne projektem
 • Udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej oraz weryfikacja części technicznej   dokumentacji przetargowej (dokumentacji projektowej)
 • Weryfikacja pod względem technicznym dokumentów wykonawcy dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych
 • Monitorowanie realizacji umów z wykonawcami

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Prawo jazdy kategorii B

Wymagania pożądane

 • Znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub na stanowisku związanym z realizacją inwestycji
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi                     w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Oferujemy

 

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w młodym zespole prężnie działającej Spółki
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
 • PPE
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Świadczenia ZFŚS

 

 

Mistrz Elektryk do działu utrzymania ruchu

 

Zakres obowiązków/czynności

 • Nadzór  nad utrzymaniem  sprawności eksploatacyjnej instalacji  sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz ciągłości zasilania w energię elektryczną
 • Nadzór i wykonywanie przełączeń energetycznych w stacjach oraz rozdzielnicach  SN, nN; współpraca z Operatorami Systemów Dystrybucji
 • Kontrola poziomu napięć, sprawdzanie obciążenia transformatorów i kabli zasilających, poziomu napięć pomocniczych i stanu izolacji
 • Nadzór nad wykonywaniem przeglądów i oględzin wynikających z instrukcji eksploatacyjnych
 • Utrzymanie ważności badań technicznych i dokonywaniem okresowych pomiarów eksploatacyjnych sieci, urządzeń elektrycznych, sprzętu ochronnego
 • Współpraca z Zakładem Energetycznym w zakresie zapewnienia ciągłości zasilania energetycznego
 • Prowadzenie dokumentacji wymaganej przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
 • Wydawanie pisemnych poleceń pracy

 

Wymagania

 • Wykształcenie  średnie lub wyższe techniczne (preferowane specjalności: elektrotechnika, automatyka, mechatronika)
 • Preferowane doświadczenie w zakresie eksploatacji i obsługi instalacji elektroenergetycznych,  wod-kan., gazowych,  ppoż., itd.
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m
 • Prawo jazdy kat B
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunki, schematy, instrukcje)
 • Umiejętność obsługi komputera i MS Office
 • Dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole
 • Doświadczenie minimum 1 rok na podobnym stanowisku
 • Mile widziane uprawnienia SEP  z grupy 1do 15 kV

   Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w młodym zespole prężnie działającej Spółki
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
 • PPE
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Świadczenia ZFŚS

 

Z-ca Kierownika Działu Utrzymania Ruchu

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za utrzymanie ruchu oraz wykonywanie zadań związanych z rozwojem obiektów wodociągowych, kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków w zakresie elektryki, automatyki, i układów sterowania oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, systemu zdalnego nadzoru i sterowania, układów transmisji danych sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi.

 • Opis stanowiska
 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem rozbudowanych systemów automatyki i sterowania.
 • Diagnozowanie oraz usuwanie awarii układów automatyki.
 • Modyfikacje systemu SCADA na oczyszczalni ścieków i obiektach wodociągowych.
 • Modyfikacje oraz pisanie programów na sterowniki PLC
 • Projektowanie nowych układów automatyki, dobór, wycena, wykonanie dokumentacji elektrycznej, oprogramowanie, uruchomienie.
 • Nadzór, wsparcie, kontrola, prac wykonywanych przez pracowników Działu Utrzymania Ruchu w zakresie automatyki.
 • Określanie wymagań oraz opiniowanie dokumentacji odnośnie układów automatyki nowych obiektów.
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi: udział przy uruchamianiu nowych układów AKPiA, przeglądach, usuwaniu awarii urządzeń będących na gwarancji itp.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu       Elektrotechnika,       Automatyka, Mechatronika       oraz pokrewne.
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Znajomość programowania sterowników: PLC oraz paneli HMI.
 • Wiedza z zakresu eksploatacji i sterowania urządzeń elektrycznych i automatyki.
 • Umiejętność analizowania dokumentacji technicznej, diagnozowania błędów i ich korygowania.
 • Umiejętność uruchamiania układów sterowań oraz kalibracji urządzeń AKPiA.
 • Umiejętność czytania, tworzenia schematów elektrycznych.
 • Znajomość baz danych.
 • Uprawnienia SEP.
 • Znajomość obsługi i programowania SCADA.
 • Znajomość zagadnień komunikacji bezprzewodowej.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office.
 • Prawo jazdy kat.B
 • Oferujemy
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Odpowiedzialną pracę w prężnie działającej firmie.
 • Miłą atmosferę w pracy.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
 • Ubezpieczenie grupowe.
 • Świadczenia ZFŚS

 

 

Projektant/Asystent Projektanta

instalacji sieci wod-kan

 

 

Zakres obowiązków/czynności

 • Projektowanie sieci wod-kan zgodnie z aktualnymi przepisami

 • Opracowywanie harmonogramu realizacji zadań

 • Kompletacja dokumentacji projektowej

 • Współpraca z podmiotami zaangażowanymi w projekt,

 • Uzgadnianie projektów w Urzędach oraz z działem sieci

 • Tworzenie koncepcji i rozwiązań projektowych

 • Koordynowanie procesów realizacji projektu budowy

 • Udział w naradach technicznych

 • Prace administracyjne

 

Wymagania

 • Mile widziane uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

 • Znajomość środowiska CAD

 • Dobra organizacja czasu pracy, samodzielność, komunikatywność

 • Prawo jazdy kat.B

 

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Odpowiedzialną pracę w prężnie działającej firmie

 • Miłą atmosferę w pracy

 • Możliwość rozwoju zawodowego

 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia

 • Ubezpieczenie grupowe

 • Świadczenia ZFŚSAutomatyk

Zakład wodociągów i kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej poszukuje osób, które będą brały aktywny udział w procesie modernizacji oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, sieciowych przepompowni ścieków.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe (inżynier automatyk, elektryk, mechatronik, elektromechanik),

- umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną: schematy elektryczne, rysunki złożeniowe,

- biegła obsługa komputera,

- umiejętność abstrakcyjnego myślenia,

- umiejętność pracy w zespole,

- chęć rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania nowych doświadczeń,

- czynne prawo jazdy kategorii B.

Zadania:

- opiniowanie projektów z zakresu automatyki i elektryki,

- uczestnictwo w postepowaniach przetargowych,

- nadzór nad procesem budowy i uruchamiania,

- aktywny udział w bieżących naprawach, utrzymanie dobrego stanu obiektów i urządzeń,

- udzielanie wsparcia merytorycznego dla innych działów Spółki,

- wdrażanie nowych rozwiązań poprawiających efektywność zakładu, warunki pracy, zapewniających ciągły rozwój.

Zapewniamy:

- stałe godziny pracy: 7-15 poniedziałek – piątek,

- stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,

- świadczenia z ZFŚS,

- ubezpieczenie grupowe,

- miłą i przyjazną atmosferę w pracy,

- udział w szkoleniach, konferencjach, eventach,

- możliwość rozwoju zawodowego,

-możliwość samorealizacji 

Elektromechanik

Zakład wodociągów i kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej poszukuje osób do pracy
w Dziale Utrzymania Ruchu.

Wymagania:

- wykształcenie techniczne: automatyk, elektryk, elektromechanik,

- umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną: schematy elektryczne, rysunki złożeniowe,

- obsługa komputera,

- chęć rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania nowych doświadczeń,

- czynne prawo jazdy kategorii B.

Zadania:

- bieżące utrzymanie sprawności technicznej sieciowych przepompowni ścieków,

- konserwacja oświetlenia,

- aktywny udział w bieżących naprawach, utrzymanie dobrego stanu obiektów i urządzeń,

- wdrażanie nowych rozwiązań: instalacje, uruchomienia,

- wsparcie innych działów Spółki,

- sporadyczna praca na wysokości,

- dbałość o porządek, o dobry wizerunek obiektów będących w dyspozycji działu,

- prowadzenie pojazdów służbowych do 3,5t.

Zapewniamy:

- stałe godziny pracy: 7-15 poniedziałek – piątek, sporadyczna praca zmianowa w systemie 24/48,

- stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,

- świadczenia z ZFŚS,

- ubezpieczenie grupowe,

- miłą i przyjazną atmosferę w pracy,

- udział w szkoleniach, konferencjach, eventach,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- możliwość samorealizacji.

 

  

 

 


Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN" sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do przesłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko..........................................................................................................

Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie, zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

......................................

     data i podpis

  

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. , Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska pracy niż określone w powyższym oświadczeniu. 

Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie, zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

....................................

      data i podpis