Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego

10.06.2021 r.

W środę 9 czerwca w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego „Woda wokół nas”, który został zorganizowany z okazji obchodów Światowego Dnia Wody.

Zosia Graszka, Klara Skorupińska i Zosia Jagodzińska otrzymały pamiątkowe dyplomy, karty podarunkowe do zrealizowania w sieci sklepów EMPIK oraz zestawy upominków firmowych. Gratulujemy!!!

Niestety z powodu ograniczeń związanych z pandemią nie mogliśmy gościć wszystkich Laureatów.  W przeciągu kilku następnych dni nagrody zostaną dostarczone wyróżnionym uczestnikom bezpośrednio do przedszkoli i szkół.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „WODA WOKÓŁ NAS”

27.05.2021 r.

Drogie Dzieci, gratulujemy Wam pomysłowości i dziękujemy za udział w konkursie! Wykazaliście się ogromną kreatywnością  i oryginalnym sposobem interpretacji tematu. Na konkurs wpłynęło 126 przepięknych prac plastycznych.

Komisja Konkursowa, której posiedzenie odbyło się dnia 25.05.2021 r., miała nie lada wyzwanie. Po długich obradach udało się wyłonić 17 laureatów.

Zwycięzcami konkursu, którym przyznano trzy równorzędne nagrody główne, są:

- Zosia Graszka- Szkoła Podstawowa nr 4 im. M.C. Skłodowskiej,

- Zosia Jagodzińska- Przedszkole nr 8 „Zielony Zakątek”,

- Klara Skorupińska- Przedszkole nr 8 „Zielony Zakątek.

Zwycięzcy otrzymają bony o wartości 100 zł każdy oraz niespodzianki.

Czytaj więcej...

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY

17.05.2021 r.

Przypominamy, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. przygotowuje się do realizacji jednej z największych inwestycji polegającej na przebudowie budynków, obiektów i instalacji służących technologii uzdatniania wody na istniejącej Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej przy ulicy Waryńskiego 22/24 w Skierniewicach. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Skierniewice- etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Planowane ogłoszenie postepowania to przełom maja i czerwca 2021 r.

Warto podkreślić, że będzie to kompleksowa inwestycja- Stacja Uzdatniania Wody zostanie w pełni zmodernizowana. Planowana modernizacja Stacji obejmie wszystkie  urządzenia odpowiedzialne za uzdatnianie wody oraz tłoczenie wody do miejskiej sieci wodociągowej.  Szczególnie newralgiczna dla bezpieczeństwa dostaw wody jest wymiana zestawu filtrów i wymiana rurociągów pod filtrami wraz z przebudową układu sterowania procesem filtracji i sterowania procesem płukania filtrów. Kolejnym wyzwaniem dla wykonawcy będzie przebudowa układu pompowania wody do miejskiej sieci wodociągowej oraz przebudowa instalacji elektro-energetycznej.

Jednocześnie zapewniamy, że projektanci modernizacji Stacji Uzdatniania Wody zaplanowali prace w taki sposób, aby zminimalizować przerwy w dostawach wody dla Odbiorców. Spółka dołoży wszelkich starań, aby prowadzone prace były jak najmniej uciążliwe dla Odbiorców oraz dla Mieszkańców ul. Waryńskiego.

zdjęcie z drona STacji Uzdatniania Wody, w tle budynek onbok studnia i teren zielony Stacji Uzdatniania Wody na ul. Waryńskiego w Skierniewicach

Sadzenie drzew i krzewów w pobliżu przyłączy oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych

13.05.2021 r.

Zagospodarowanie naszych działek wykonujemy w coraz lepszym wydaniu, ale nie powinniśmy przy tym zapominać o bardzo ważnych rzeczach, których nie widać- są to sieci i instalacje wod-kan.

Na co należy zwrócić uwagę podczas sadzenia drzew i krzewów na swojej posesji? Przed wykonaniem nowych nasadzeń warto sprawdzić mapy geodezyjne (są ogólnodostępne na portalach internetowych), czy planowane drzewo nie będzie rosło na sieciach infrastruktury podziemnej. Ważne jest również, aby przed posadzeniem sprawdzić docelowe parametry jakie osiągnie drzewo lub krzew. Należy wziąć pod uwagę nie tylko wysokość drzewa, szerokość korony, średnicę pnia, pokrycie powierzchni, ale również docelową wielkość systemu korzeniowego. W większości przypadków przepisy nie regulują odległości sadzenia drzew od obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej, dlatego też nasadzając drzewa należy kierować się zasadą zdrowego rozsądku i nie sadzić drzew bezpośrednio na sieciach i przyłączach podziemnych.

Warto pamiętać, że sadzimy drzewa na lata- źle dobrane gatunki i odmiany mogą w przyszłości sprawić wiele problemów na obszarze naszej nieruchomości. Wrastające do wnętrza  rurociągów korzenie mogą spowodować problemy eksploatacyjne (ograniczenie lub zablokowanie swobodnego przepływu) oraz uszkodzenia infrastruktury, generując znaczące koszty wymiany lub naprawy.

W 2019 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.  wykonała remont kanalizacji deszczowej w ulicy Leśmiana, gdzie przyczyną niedrożności były wrastające do wnętrza rur korzenie drzew.

Na obrazku drzewo pokazana wysokość drzewa, średnica pnia, szerokość systemu korzeniowego,

Dobrą praktyką jest kierowanie się zaleceniami takimi jak dopuszczalne minimalne odległości sadzenia drzew i krzewów od obiektów i urządzeń w terenie (tabela poniżej):

W tabelce dane minimalnych odległósci sadzenia krzewów i drzew od elementów infrastruktury technicznej. Dokładne dane na stronie www.krzakowisko.pl

Źródło tabeli: krzakowisko.pl

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. wydając warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan zaleca, aby nasadzając drzewa i krzewy zachować wolny pas o szerokości 2 m- po 1 m od osi rurociągu w każdą stronę, co pozwoli w razie konieczności na dokonanie prac remontowych, modernizacyjnych, czy też na usunięcie awarii.