Podsumowanie 2018 roku

 

1234Przedstawiamy krótkie podsumowanie 2018 roku, który dzięki pozyskanym środkom finansowym upłynął pod znakiem inwestycji.

  • Najważniejszym wydarzeniem minionego roku było pozyskanie przez ZWiK „WOD-KAN” ponad 21,5 mln zł w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Skierniewice- etap III”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 6 kwietnia 2018 r. W wyniku inwestycji powstaną kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej , deszczowej oraz sieci wodociągowej. Unijne środki pozwolą również na modernizację oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej- etap IV oraz umożliwią zakup samochodu technicznego do inspekcji TV sieci kanalizacyjnej.
Czytaj więcej...

Nowy samochód specjalistyczny

 

IMG 20190108 142035Od stycznia 2019 roku w ZWiK „WOD-KAN” pracę rozpoczyna nowa wywrotka czteroosiowa. Samochód będzie przeznaczony do wywozu komunalnego osadu ściekowego do rolniczego wykorzystania.

Pojazd zastąpi wyeksploatowany, nieekonomiczny samochód marki Kamaz, który pracował w zakładzie ponad 20 lat.

Czytaj więcej...

Nowa kanalizacja w rejonie Zadębia

rury kanalizacyjneW ulicach: Prosta, Wąska, Równoległa, Poziomkowa i Irysowa rusza budowa kanalizacji sanitarnej. We wtorek, 18 grudnia, ZWiK „WOD-KAN" przekazał teren budowy wykonawcy - Przedsiębiorstwu Instalacyjno-Budowlanemu JARTEX sp. j. Adam Stefanowski, Jarosław Stefanowski ze Skierniewic.


Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej szacowanej długości ok. 2300,0 mb. Zaraz po Nowym Roku prace rozpoczną się najpierw w ulicy Prostej i Poziomkowej.

Czytaj więcej...