„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla modernizacji/przebudowy 27 szt. przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Skierniewice.”
  • Post category:przetargi

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla modernizacji/przebudowy 27 szt. przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Skierniewice.” Przedmiotowe zadanie wchodzi w skład projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w mieście Skierniewice –…

Czytaj dalej„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla modernizacji/przebudowy 27 szt. przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Skierniewice.”
Dostawa włazów kanalizacyjnych klasy D400 z pokrywą z logo ZWiK
  • Post category:przetargi

Data ogłoszenia:.14.07.2021Przedmiot zamówienia:,,Dostawa włazów kanalizacyjnych klasy D400 z pokrywą z logo ZWiK” Numer sprawy: 07/ZS/2021Rodzaj zamówienia: dostawyTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Ogłoszenie do pobrania:Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu-wersja dostępna cyfrowoIWZ wraz z załącznikami:IWZZałącznik nr 1 – Formularz…

Czytaj dalejDostawa włazów kanalizacyjnych klasy D400 z pokrywą z logo ZWiK