na zdjęciu trójkąt z czerwoną obramowaniem i białym tłem w środku, wewnątrz trójkąta czarny wykrzyknik

KOMUNIKAT- czasowa przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w związku z realizacją zadania pt. „Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN sp. z o. o. w Mokrej Prawej” Spółka przystępuje do kolejnego etapu polegającego na budowie 27 punktów pomiarowych na terenie miasta, służących do pomiaru przepływu i ciśnienia wody w sieci wodociągowej.

W środę 15.09.2021 r. w ciągu dnia  na terenie Stacji Uzdatniania Wody będą prowadzone prace niezbędne do zrealizowania inwestycji. W związku z powyższym mogą wystąpić czasowe zakłócenia w dostawie wody w rejonie ulicy Łowickiej.

Natomiast w nocy z środy na czwartek w godzinach 23:00-5:00 będą prowadzone prace na magistrali na terenie Stacji Uzdatniania Wody, co spowoduje duże zakłócenia i przerwy w dostawie wody na terenie całego miasta.

Będziemy informować na bieżąco o kolejnych etapach prac.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.