na zdjęciu wiele trójkątów z czerwonym obramowaniem i białym tłem, w środku trójkąta czarny wykrzyknik

KOMUNIKAT- ULICA PRZEMYSŁOWA ORAZ OSIEDLE RAWKA

Informujemy, że w związku z realizacją zadania pt. „Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN sp. z o. o. w Mokrej Prawej” Spółka przystępuje do kolejnego etapu polegającego na budowie 27 punktów pomiarowych na terenie miasta, służących do pomiaru przepływu i ciśnienia wody w sieci wodociągowej.

W związku z powyższym mogą występować czasowe zakłócenia w dostawie wody w wybranych obszarach miasta.

W dniu 10.09.2021 r. w godzinach od 11:00 do 13:30 nastąpi przerwa w dostawie wody przy ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy Czerwonej do ulicy Przemysłowej 19. Wystąpią również zakłócenia w dostawie wody na terenie Osiedla Rawka.

Będziemy informować na bieżąco o kolejnych etapach prac.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.