Na zdjęciu czerwony trójkąt z białym tłem w środku i czarnym wykrzyknikiem

KOMUNIKAT- zakłócenia w dostawie wody

Informujemy, że w związku z realizacją zadania pt. „Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN sp. z o. o. w Mokrej Prawej” Spółka przystępuje do kolejnego etapu polegającego na budowie 27 punktów pomiarowych na terenie miasta, służących do pomiaru przepływu i ciśnienia wody w sieci wodociągowej.

W dniu 09.09.2021 r. w godzinach 8:00-11:00 będą prowadzone prace techniczne niezbędne do zrealizowania inwestycji.

W związku z powyższym mogą występować czasowe zakłócenia w dostawie wody na terenie całego miasta.

Będziemy informować na bieżąco o kolejnych etapach prac.