You are currently viewing Nowy pojazd specjalistyczny- nowa technologia
Nowy pojazd specjalistyczny- nowa technologia
  • Post category:aktualności

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. nieustannie inwestuje w innowacyjne rozwiązania, które poprawiają jakość, wydajność i niezawodność wykonywanej pracy. Wyeksploatowany, trzydziestoletni samochód marki Jelcz został zastąpiony przez nowy pojazd specjalistyczny marki MAN TGS Kaiser, który przeznaczony jest do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zastosowane w nim nowoczesne rozwiązania dla środowiska pozwalają na efektywne czyszczenie kanalizacji z odzyskiem wody ze ścieków oraz na pracę bez wykorzystywania wody pitnej. Nowy pojazd posiada dużo większe możliwości techniczne takie jak czyszczenie kanałów o większych średnicach i na znacznie większych głębokościach. Ponadto posiada funkcję mobilnej pompowni ścieków.

Jest to pojazd z wysokowydajnym układem recyclingu wody przeznaczony do najtrudniejszych zastosowań. Funkcja odzyskiwania wody pozwala filtrować pobrane ścieki. Zanieczyszczenia stałe z przeznaczeniem do utylizacji zostają odseparowywane i pozostają w zbiorniku nieczystości. Natomiast oczyszczona ciecz jest sprężana w pompie wysokociśnieniowej i powtórnie wykorzystana do czyszczenia kanałów. Zastosowanie systemu ciągłego odzysku wody z układem filtrowania umożliwia pracę samochodu przez długi okres czasu bez konieczności uzupełniania wody czystej, co pozwoli Spółce uzyskać nie tylko efekt ekonomiczny, ale także ekologiczny.

Specjalistyczny pojazd rozwiązuje problem mobilności i niezawodności reakcji brygad na zgłoszenia awarii. Ponadto zapewnia komfort i bezpieczeństwo dla pracowników obsługujących pojazd.

Poniżej zdjęcie przedstawiające wyeksploatowany pojazd marki Jelcz oraz nowy pojazd marki MAN.