Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cz. 1-7

Przedmiot zamówienia:

„Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cz. 1-7:

cz. 1 Rury i kształtki wodociągowe z PE,

cz. 2 Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego,

cz. 3 Rury i kształtki ciśnieniowe z PVC,

cz. 4 Rury i kształtki wodociągowe ciśnieniowe, włazy kanalizacyjne i skrzynki żeliwne, uszczelki,

cz. 5 Armatura wodociągowa: nawiertki, zasuwy, obudowy teleskopowe, zdroje uliczne, tabliczki emaliowane,

cz. 6 Opaski naprawcze ze stali nierdzewnej, łączniki, doszczelniacze, kompensatory z żeliwa sferoidalnego, śruby, podkładki oraz nakrętki do armatury ze stali kwasoodpornej,

cz. 7 Rury stalowe, kształtki ze stali ocynkowanej, armatura stalowa.

Numer sprawy: 10/ZS/2021

Rodzaj zamówienia: dostawa

Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.09.21r.

Ogłoszenie o zamówieniu wersja dostępna cyfrowo

IWZ wraz z załącznikami:

IWZ – 10 ZS 2021

Zał. 1 do IWZ- Formularz ofertowy cz.1-7

Zał. 2A do IWZ – Formularz cenowy – Cz. 1

Zał. 2B do IWZ – Formularz cenowy – Cz. 2

Zał. 2C do IWZ – Formularz cenowy – Cz. 3

Zał. 2D do IWZ – Formularz cenowy – Cz. 4

Zał. 2E do IWZ – Formularz cenowy – Cz. 5

Zał. 2F do IWZ – Formularz cenowy – Cz. 6

Zał. 2G do IWZ – Formularz cenowy – Cz. 7

Zał. 3 do IWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- cz. 1-7

Zał. 4 do IWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia cz. 1-7

Zał. 5 do IWZ- Oświadczenie Wykonawcy z rozd. V pkt. 3 IWZ cz. 1-7

Zał. 6 do IWZ- Wzor Umowy – cz.1-7

Wyjaśnienia i zmiany IWZ:

Wyjaśnienia treści IWZ z dn. 27.09.2021 r.

Wyjaśnienia treści IWZ z dn. 27.09.2021 r. – wersja dostępna cyfrowo

Wyjaśnienia treści IWZ z dn. 28.09.2021r.

Wyjaśnienia treści IWZ z dn. 28.09.2021r. – wersja dostępna cyfrowo

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dn. 30.09.2021r

Wynik postępowania:

OGŁOSZENIE o wyborze oferty cz. 1-7-wersja dostępna cyfrowo