Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

Nazwa skrócona Pełna nazwa
BOK
Biuro obsługi Klienta
eBOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta
KRS
Krajowy Rejestr Sądowy
IGWP
Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
SUW
Stacja Uzdatniania Wody