a. Przedmiot działalności 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp z.o.o świadczy usługi użyteczności publicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców miasta Skierniewice. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: produkcja i dostawa wody dla mieszkańców Skierniewic i okolic, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, modernizowanie i budowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN ponadto oferuje usługi w zakresie:

 • Laboratoryjne badanie wody i ścieków,
 • Odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych,
 • Kompleksowe wykonanie przyłączy wod-kan,
 • Inspekcję telewizyjną kanałów ściekowych,
 • Usługi projektowania i kosztorysowania,
 • Usługę ważenia pojazdów za pomocą elektronicznej wagi samochodowej,
 • Badanie termowizyjne strat ciepła w domu, mieszkaniu, biurze, zakładzie,
 • Wyszukiwanie kamerą termowizyjną wycieków wody z instalacji,
 • Opróżnianie szamb pojazdami asenizacyjnymi.
 • Sprzedaż zbiorników na wodę deszczową, oczyszczalni przydomowych, akcesorii uzupełniających do zbiorników i oczyszczalni

    b. Władze Spółki 

ZARZĄD SPÓŁKI

 • Jacek Pełka – Prezes Zarządu

DYREKTOR

 • Jolanta Gajda – Dyrektor ds. Ekonomicznych
 • Tomasz Duda – Dyrektor Techniczny

RADA NADZORCZA

 • Liliana Majka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Anna Nicia – Członek Rady Nadzorczej
 • Bogdan Kącki – Członek Rady Nadzorczej
 • Bartłomiej Lipski – Członek Rady Nadzorczej
 • Sylwia Glimasińska  – Członek Rady Nadzorczej

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

100% udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji “WOD-KAN” Sp. z o.o. posiada Miasto Skierniewice reprezentowane na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta.

   c. Konta bankowe 

Konta Bankowe:

Bank Pekao S.A. 42 1240 3321 1111 0000 2854 0540

Bank Spółdzielczy 27 9297 0005 0175 0745 2010 0001

   d. Dane Firmy 

NIP: 8361328625

REGON: 750051152

KRS 0000153424 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Kapitał Zakładowy: 67.033.000,00 zł

   e. Dane Kontaktowe 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o.

MOKRA PRAWA 30, 96-100 SKIERNIEWICE

tel. +48 833 38 08

Email WODKAN@WODKAN-SKIERNIEWICE.COM.PL

NUMER ALARMOWY 994

   f. Godziny pracy 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”

Poniedziałek – Piątek 7.00 – 15.00

Czwartek tylko Biuro Obsługi Klienta – 7.00 – 17.00

Pogotowie wodociągowo – kanalizacyjne pozostaje do dyspozycji Klientów całą dobę pod numerem alarmowym  994