W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z.o.o funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta (BOK) mieszczące się w siedzibie Spółki Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice – parter budynku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Biura Obsługi Klienta

 

NUMER ALARMOWY 994

Godziny pracy ZWiK „WOD-KAN”

7:00 – 15:00

Godziny pracy BOK:

7:00 – 15.00 

Biuro Obsługi Klienta

tel. 46 833 38 08

wodkan@wodkan-skierniewice.com.pl

 • Odczyt wodomierza w. 30 lub 31
 • Faktury i duplikaty faktur w. 30 lub 31
 • Umowy zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w. 32
 • Wymiana wodomierzy w. 69
 • Montaż podliczników w. 69

Dział Windykacji

tel. 46 833 38 08

wodkan@wodkan-skierniewice.com.pl

 •  Odcięcie wody w. 34
 • Nadpłaty, rozłożenie płatności na raty w. 34

Dział Techniczno-Inwestycyjny

tel. 46 833 38 08

techniczny@wodkan-skierniewice.com.pl

 • Kierownik w. 51
 • Określanie i wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod–kan w. 52, 53
 • Uzgodnienia i rejestracja dokumentacji projektowej przyłączy wod–kan w. 52, 53
 • Dokumentacja projektowa na wykonanie przyłączy wod-kan w. 52, 53
 • Badanie hydrantów w. 52, 69

Dział Sieci Wod-Kan

tel. 46 833 38 08

dzsieci@wodkan-skierniewice.com.pl

 • Kierownik w. 61
 • Usuwanie awarii przyłączy wod-kan nie będących własnością spółki w. 62,63,64
 • Włączenia do sieci wod-kan w. 62,63,64
 • Budowa/remont przyłączy wod-kan w. 62,63,64
 • Kosztorysy ofertowe na budowę przyłączy wod-kan w. 62,63,64
 • Płukanie i udrażnianie sieci kanalizacyjnych samochodem specjalistycznym WUKO w. 62,63,64

Dział Oczyszczania Ścieków

tel. 46 833 38 08

oszczyszalnia@wodkan-skierniewice.com.pl

 • Kierownik w. 58
 • Wywóz nieczystości pojazdami „WOD-KAN” w. 60,           tel. kom. 530 079 260
 • Obsługa firm asenizacyjnych w. 60

Laboratorium

tel.46 833 38 08

wodkan@wodkan-skierniewice.com.pl

 • Kierownik w. 56
 • Badania wody i ścieków w.56
 • Przekazanie osadu do rolniczego wykorzystania w.57

Dział Gospodarki Magazynowej

tel. 46 833 38 08

wodkan@wodkan-skierniewice.com.pl

 • Kierownik w. 65

Dział Transportu

tel. 46 833 38 08

wodkan@wodkan-skierniewice.com.pl

 • Kierownik w. 37
 • Usługi sprzętem budowlanym w.37, 38

Dział Zamówień Publicznych

tel. 46 833 38 08 

przetargi@wodkan-skierniewice.com.pl

 • Kierownik w. 110
 • Zamówienia publiczne w.111   

Dział Utrzymania Ruchu

tel. 46 833 38 08 w. 54,55

wodkan@wodkan-skierniewice.com.pl 

 • Kierownik w. 117
 • Utrzymanie ruchu w. 54, 55, 58

Jednostka Realizująca Projekt

46 833 38 08

jrp@wodkan-skierniewice.com.pl

 • Kierownik w. 40
 • JRP  w. 49