Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w związku z ciągłym rozwojem i realizacją projektów poszukuje osób gotowych podjąć pracę. Naszym pracownikom zapewniamy  warunki rozwoju zawodowego, które umożliwiają optymalne wykorzystanie ich potencjału. Zatrudniamy zarówno specjalistów z bogatym  doświadczeniem, jak i osoby będące na początku swojej kariery zawodowej, które razem z nami chcą doskonalić swoje kwalifikacje.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice lub e-mail: rekrutacja@wodkan-skierniewice.com.pl
Do przesłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko…………………………………………………………………………………………….

Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie, zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

………………………………..

data i podpis

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. , Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska pracy niż określone w powyższym oświadczeniu.

Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie, zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

………………………………

data i podpis