Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN’ Sp. z. o.o od kilku lat skutecznie realizuje programy inwestycyjne o szerokim zakresie. Prowadzona przez Spółkę systematyczna modernizacja i rozbudowa infrastruktury miasta, wpływa na dynamiczny rozwój Skierniewic i okolic, podnosząc tym samym komfort życia jego mieszkańców i jakość otaczającego ich środowiska. ZWiK „WOD-KAN” w ciągu ostatnich czterech lat prowadzi inwestycje, których wartość opiewa na ponad 200 milionów zł.

Grafika wykresu, niebieskie trzy słupki od najmniejszego do najwiekszego a nad nimi wykrzywiona strzałka w górę

INWESTYCJE WSPIERANE PRZEZ WFOŚIGW​

INWESTYCJE WSPIERANE PRZEZ WFOŚIGW​

Więcej
Grafika trzech płaskich niebieskich kwadratów, które ułożone są jeden na drugim

PROJEKTY UNIJNE​

PROJEKTY UNIJNE​

Więcej
Grafika trzech płaskich niebieskich kwadratów, które ułożone są jeden na drugim

Inwestycje poza projektami unijnymi

Inwestycje poza projektami unijnymi

Więcej
Grafika trzech płaskich niebieskich kwadratów, które ułożone są jeden na drugim

Inwestycje wspierane przez NFOŚiGW

Inwestycje wspierane przez NFOŚiGW

Więcej
Ikona Zagiętej niebieskiej kartka papieru

do pobrania

Ikona Zagiętej niebieskiej kartka papieru

do pobrania

Ikona Zagiętej niebieskiej kartka papieru

do pobrania

Niebieska grafika kartki z napisem PDF

do pobrania

Niebieska grafika kartki z napisem PDF

do pobrania

Niebieska grafika kartki z napisem PDF

do pobrania

Niebieska grafika kartki z napisem PDF

do pobrania

Niebieska grafika kartki z napisem PDF

do pobrania

Niebieska grafika kartki z napisem PDF

do pobrania