Informacja dla wykonawców

Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:
https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-Zamawiający i strony internetowej www.wodkan-skierniewice.com.pl

Przetargi

Data ogłoszeniaNazwa zamówieniaTyp zamówieniaPodstawa prawnaTrybTermin składania ofert/wnioskówStatus
09.05.2022r.Wykonanie usług geodezyjnych na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej, cz. 1, 2:Cz. 1 - Usługi geodezyjne dla robót wodociągowych i kanalizacyjnych Cz. 2 – Wykonanie map do celów projektowych
UsługaRegulamin udzielania zamówieńPrzetarg18.05.2022r. godz.12:00Zakończone
11.04.2022r.Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o.DostawaUstawa PZPPrzetarg nieograniczonyzmiana terminu 16.05.2022r. godz.12:00Aktualne
01.04.2022r.„Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cz. 1-7”DostawaRegulamin udzielania zamówieńPrzetarg 13.04.2022r.godz. 12:00
Zakończone
09.03.2022r.„Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem odzysku wody” dostawaUstawa PzpPrzetarg nieograniczony26.04.2022r. godz. 12:00Aktualne
22.02.2022r.„Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości obiektów ZWiK ,,WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej 30 oraz SUW przy ul. Waryńskiego 22/24 w Skierniewicach”usługaUstawa PzpTryb podstawowy bez negocjacji10.03.2022r. godz. 12:00Zakończone
27.01.2022r.Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych - cz. I-VusługaRegulamin udzielania zamówień współfinansowanych przez UEZapytanie ofertowe07.02.2022r. godz. 12:00Zakończone
03.12.2021r.Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-IIIusługaRegulamin udzielania zamówień współfinansowanych przez UEZapytanie ofertowe15.12.2021r. godz. 12:00Zakończone
03.12.2021„Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cz. 1-7”DostawaRegulamin udzielania zamówieńPrzetarg nieograniczony16.12.2021r.godz. 12:00
Zakończone
08.10.2021r.Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kolbego w SkierniewicachRobota budowlanaUstawa PzpPrzetarg nieograniczony18.11.2021r. godz. 12:00Zakończone
22.09.2021„Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cz. 1-7”DostawaRegulamin udzielania zamówieńPrzetarg nieograniczony30.09.2021r.godz. 12:00
Zakończone
20.08.2021r.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-IIUsługaRegulamin udzielania zamówień współfinansowanych przez UEzapytanie ofertowe31.08.2021 r. godz. 12:00Zakończone
18.08.2021r.Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych,
tj. rur, kształtek, studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego
DostawaRegulamin udzielania zamówieńPrzetarg nieograniczony27.08.2021r.godz. 12:00
Zakończone
16.08.2021r.„Dostawa minikoparki gąsienicowej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej”DostawaRegulamin udzielania zamówieńPrzetarg nieograniczony25.08.2021r.godz. 12:00
Zakończone
06.08.2021r.Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla modernizacji/przebudowy 27 szt. przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta SkierniewiceUsługaRegulamin udzielania zamówień współfinansowanych przez UEZapytanie ofertowe20.08.2021r. godz. 12:00Zakończone
14.07.2021r.Dostawa włazów kanalizacyjnych klasy D400 z pokrywą z logo ZWiKDostawaRegulamin udzielania zamówieńprzetarg nieograniczony22.07.2021r.
godz. 12:00
Zakończone
06.07.2021r.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24Robota budowlanaUstawa Pzpprzetarg nieograniczonyZmiana terminu na 24.08.2021
godz. 12:00

Zakończone
11.06.2021r.Zaprojektowanie oraz realizacja robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową przepompowni ścieków przy ul. Przechodniej w SkierniewicachRobota budowlanaUstawa PzpPrzetarg nieograniczony15.07.2021r.
godz.12:00
Zakończone
24.05.2021r.Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla modernizacji/przebudowy 28 szt. przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta SkierniewiceUsługaRegulamin udzielania zamówień współfinansowanych przez UEZapytanie ofertoweZmiana terminu składania ofert 15.06.2021r.
godz. 12:00
Zakończone
07.05.2021r.Sukcesywna dostawa wodomierzy radiowych, nakładek radiowych oraz zaworów zwrotnych zwrotnychDostawaRegulamin udzielania zamówieńPrzetarg nieograniczony17.05.2021r.
godz. 12.00
Zakończone
30.04.2021r.Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "Wod-Kan" Sp. z o.o.w i Kanalizacji "Wod-Kan" Sp. z o.o.DostawaRegulamin udzielania zamówieńPrzetarg nieograniczony18.05.2021r.
godz. 12:00
Zakończone
02.04.2021r.Zaprojektowanie oraz realizacja robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową przepompowni ścieków przy ul. Przechodniej w SkierniewicachRobota budowlanaustawa PZPPrzetarg nieograniczony11.05.2021r.
godz. 12:00
Zakończone
30.03.2021r.Usługi geodezyjne dla robót wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Skierniewice oraz na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mokrej PrawejUsługaRegulamin udzielania zamówieńPrzetarg nieograniczony09.04.2021r.
godz. 12:00
Zakończone
25.02.2021r.Wykonanie obudowy wraz z niezbędną infrastrukturą dla studni głębinowych D1 i D2 na terenie Parku Miejskiego w SkierniewicachRobota budowlanaPrzetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony12.03.2021r.
godz. 12:00
Zakończone
12.02.2021r.Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu ciężarowego typu wywrotka, z napędem 6x4 o DMC 26 TDostawaRegulamin udzielania zamówieńPrzetarg nieograniczony22.02.2021r.
godz. 12:00
Zakończone
29.01.2021r.Wykonanie obudowy wraz z niezbędną infrastrukturą dla studni głębinowych D1 i D2 na terenie Parku Miejskiego w SkierniewicachRobota budowlanaRegulamin udzielania zamówieńPrzetarg nieograniczony15.02.2021r.
godz. 12:00
Zakończone
19.01.2021r.Zaprojektowanie oraz modernizacja stacji zagęszczania i odwadniania osaduRobota budowlanaRegulamin udzielania zamówieńZapytanie ofertowe03.02.2021r.
godz. 12:00
Zakończone
12.01.2021r.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych Cz. I-IIIUsługaRegulamin udzielania zamówień współfinansowanych przez UEZapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności26.01.2021r.
godz. 12:00
Zakończone
05.01.2021r.Wykonanie obudowy wraz z niezbędną infrastrukturą dla studni głębinowych D1 i D2 na terenie Parku Miejskiego w SkierniewicachRobota budowlanaRegulamin udzielania zamówieńPrzetarg nieograniczony21.01.2021r.
godz. 12:00
Zakończone

Tabela Przetargów

Data ogłoszenia:

Nazwa zamówienia:

Typ zamówienia:

Podstawa prawna:

Tryb:

Termin składania ofert/wniosków

Status:

Data ogłoszenia:

02.04.2021r.

Typ zamówienia:

Robota budowlana

Podstawa prawna:

ustawa PZP

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert/wniosków

11.05.2021r. godz. 12:00

Status:

Aktualne

Data ogłoszenia:

02.04.2021r.

Typ zamówienia:

Robota budowlana

Podstawa prawna:

ustawa PZP

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert/wniosków

11.05.2021r. godz. 12:00

Status:

Aktualne

Data ogłoszenia:

02.04.2021r.

Typ zamówienia:

Robota budowlana

Podstawa prawna:

ustawa PZP

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert/wniosków

11.05.2021r. godz. 12:00

Status:

Aktualne