Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp.z.o.o. od 2007 roku sukcesywnie realizują politykę kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Skierniewice. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej możliwa stała się realizacja wielomilionowych inwestycji. Fundusze wykorzystywane są w celu podniesienia komfortu i standardu życia mieszkańców Skierniewic i poprawy ochrony środowiska naturalnego.