Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD- KAN” sp.z o.o. w Skierniewicach

Grafika lejącej niebieskiej wody z dużą ilością kropel na białym tle

Ceny wody /ścieków

Szanowni Klienci, przypominamy, że od 01 sierpnia 2024r. obowiązywać będzie cena i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określona na II rok

Czytaj więcej »

STREFA KLIENTA

Ikona niebieskiego ekranu komputera

EBOK

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Bezpłatna usługa, która zapewnia szybki kontakt z ZWiK „WOD-KAN” Sp z.o.o oraz podgląd do płatności i stanu wodomierza.

Ikona Zagiętej niebieskiej kartka papieru

EFAKTURA

Bezpłatna usługa skierowana do Klientów ZWiK „WOD-KAN” Sp z o.o., która zastępuje fakturę papierową – fakturą elektroniczną.

Ikona Kropli wody w okręgu na niebieskim tle

Przyłącz się do sieci

Budowa przyłączy oraz sieci wod-kan, zapewnienie dostaw wody i odbioru ścieków.


Ikona Niebieskiej lupy

BADANIE WODY

Usługa z zakresu pobierania i badania próbek wody przeznaczonej do spożycia.


Grafika pięciu niebieskich kropelek wody na białym tle

BADANIE ŚCIEKÓW

Usługa w zakresie badania laboratoryjnego fizykochemicznego ścieków, wody i osadów.


Grafika niebieskiego hydrantu

BADANIE HYDRANTÓW

Usługa w zakresie okresowej kontroli hydrantów wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności, analiza wewnętrznych sieci przeciwpożarowych.

Grafika niebiesko-białego kosza na śmieci

ODBIÓR NIECZYSTOŚCI

Usługa w zakresie odbioru nieczystości ze zbiorników bezodpływowych.


Grafika niebieskiego zegarka z paskiem z białym wyświetlaczem i białą kropelką

WODOMIERZE

Informacje o odczytach, montażu i wymianie wodomierzy oraz podliczników.


Grafika niebieskiej ceny z metką

CENNIK USŁUG


Aktualne ceny w zakresie usług świadczonych przez ZWiK „WOD-KAN” Sp z o.o.


Grafika niebieska kropla wody

TARYFY OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta Skierniewice.

Grafika strzykawki wbitej w niebieską górę

OSAD ŚCIEKOWY


Rolnicze zagospodarowanie osadów ściekowych jako środka nawozowego.


grafika niebieskiej otworzonej teczki i strzałki w kierunku teczki

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wnioski, zlecenia, regulaminy oraz wzory pism do wykorzystania w komunikacji z ZWiK „WOD-KAN” Sp z o.o.

Grafika niebieska kółko a środku mała litera i

Informacja dla firm asenizacyjnych

Usługi w zakresie odbioru nieczystości ciekłych dostarczanych przez firmy zewnętrzne taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej.

grafika niebieska gwiazdka w środku koło i znak ptaszka do góry

INFORMACJE O JAKOŚCI WODY

Informacje, analizy, wyniki badań dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.Grafika niebieskiego słoika z zakrętką napełnionego

Zbiorniki na wodę deszczową i oczyszczalnie przydomowe

Usługa sprzedaży zbiorników na wodę deszczową, akcesoriów do zbiorników nadziemnych, oczyszczalni przydomowych i kompostowników.