Kanalizacja sanitarna w Skierniewicach- aktualizacja

- ul. Kopernika – roboty montażowe zostały zakończone, trwa odtwarzanie nawierzchni chodników.

- ul. Kwiatowa- trwa odtwarzanie nawierzchni (destrukt asfaltowy), regulacja włazów oraz plantowanie poboczy.

- ul. Rekreacyjna- prace budowlane są na zaawansowanym etapie.

- ul. Warszawska- rozpoczęły się roboty budowlane.

Inwestycje są realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.

20.02.2020 r.

Kanalizacja sanitarna w ulicy Kopernika

Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kopernika. Aktualnie wykonywane są  roboty budowlane- montaż kanału na odcinku od ulicy Wschodniej w kierunku ulicy Trzcińskiej. Pozostały do wykonania przykanaliki sanitarne. Wykonawca na bieżąco odtwarza nawierzchnie chodników w miejscach, w których nie będą wykonywane roboty.

Planowany termin zakończenia inwestycji to druga połowa marca 2020 r.

Łączna szacowana długość sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kopernika to 496 m.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”, na który zostało pozyskane rekordowe dofinansowanie w wysokości 73 112 816,14 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.

USŁUGI DODATKOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o. oferuje:
➡️ Laboratoryjne badanie wody i ścieków,
➡️ Odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych,
➡️ Kompleksowe wykonanie przyłączy wod- kan,
➡️ Inspekcję telewizyjną kanałów ściekowych,
➡️ Usługi projektowania i kosztorysowania,
➡️ Bezpłatne zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody,

UWAGA oferujemy również:
➡️ NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA KOMUNALNEGO OSADU ŚCIEKOWEGO JAKO ŚRODKA NAWOZOWEGO.

 

Kanalizacja sanitarna w ulicy Kwiatowej

Trwa budowa kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Skierniewice.

Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej  w ulicy Kwiatowej są na etapie robót budowlanych. Pozostały do wykonania przykanaliki sanitarne oraz odtworzenie nawierzchni.  

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec lutego 2020 r.

Łączna szacowana długość sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowej to 350 mb.

Prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych robót.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”, na który zostało pozyskane rekordowe dofinansowanie w wysokości 73 112 816,14 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.