Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD- KAN” sp.z o.o. w Skierniewicach

Grafika lejącej niebieskiej wody z dużą ilością kropel na białym tle

UWAGA AWARIA

tRWA OBECNIE USUWANIE AWARI POWSTAŁEJ NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

STREFA KLIENTA

Ikona niebieskiego ekranu komputera

EBOK

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Bezpłatna usługa, która zapewnia szybki kontakt z ZWiK „WOD-KAN” Sp z.o.o oraz podgląd do płatności i stanu wodomierza.

Ikona Zagiętej niebieskiej kartka papieru

EFAKTURA

Bezpłatna usługa skierowana do Klientów ZWiK „WOD-KAN” Sp z o.o., która zastępuje fakturę papierową – fakturą elektroniczną.

Ikona Kropli wody w okręgu na niebieskim tle

Przyłącz się do sieci

Budowa przyłączy oraz sieci wod-kan, zapewnienie dostaw wody i odbioru ścieków.


Ikona Niebieskiej lupy

BADANIE WODY

Usługa z zakresu pobierania i badania próbek wody przeznaczonej do spożycia.


Grafika pięciu niebieskich kropelek wody na białym tle

BADANIE ŚCIEKÓW

Usługa w zakresie badania laboratoryjnego fizykochemicznego ścieków, wody i osadów.


Grafika niebieskiego hydrantu

BADANIE HYDRANTÓW

Usługa w zakresie okresowej kontroli hydrantów wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności, analiza wewnętrznych sieci przeciwpożarowych.

Grafika niebiesko-białego kosza na śmieci

ODBIÓR NIECZYSTOŚCI

Usługa w zakresie odbioru nieczystości ze zbiorników bezodpływowych.


Grafika niebieskiego zegarka z paskiem z białym wyświetlaczem i białą kropelką

WODOMIERZE

Informacje o odczytach, montażu i wymianie wodomierzy oraz podliczników.


Grafika niebieskiej ceny z metką

CENNIK USŁUG


Aktualne ceny w zakresie usług świadczonych przez ZWiK „WOD-KAN” Sp z o.o.


Grafika niebieska kropla wody

TARYFY OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta Skierniewice.

Grafika strzykawki wbitej w niebieską górę

OSAD ŚCIEKOWY


Rolnicze zagospodarowanie osadów ściekowych jako środka nawozowego.


grafika niebieskiej otworzonej teczki i strzałki w kierunku teczki

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wnioski, zlecenia, regulaminy oraz wzory pism do wykorzystania w komunikacji z ZWiK „WOD-KAN” Sp z o.o.

Grafika niebieska kółko a środku mała litera i

Informacja dla firm asenizacyjnych

Usługi w zakresie odbioru nieczystości ciekłych dostarczanych przez firmy zewnętrzne taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej.

grafika niebieska gwiazdka w środku koło i znak ptaszka do góry

INFORMACJE O JAKOŚCI WODY

Informacje, analizy, wyniki badań dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.Grafika niebieskiego słoika z zakrętką napełnionego

Zbiorniki na wodę deszczową i oczyszczalnie przydomowe

Usługa sprzedaży zbiorników na wodę deszczową, akcesoriów do zbiorników nadziemnych, oczyszczalni przydomowych i kompostowników.