Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD–KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej informuje, że posiada zatwierdzony system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w (Decyzja PSSE) Zatem zapraszamy Państwa do korzystania z usług naszego Laboratorium w zakresie badań parametrów wody, określonych w ww. decyzji. Wyniki badań wody wykonane przez nasze Laboratorium w zakresie określonym w ww. decyzji, mogą być wykorzystywane w obiegu prawnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ZWiK lub dzwoniąc pod numer tel. 46 833 38 08 w. 56. Zapytania można także przesyłać pocztą elektroniczną: wodkan@wodkan-skierniewice.com.pl.

Aktualne ceny badań laboratoryjnych znajdują się w Cenniku usług

Do pobrania:

Zlecenie wykonania analiz wody/ścieków