INFORMACJE DLA FIRM ASCENIZACYJNYCH

Spółka ZWiK „WOD-KAN” świadczy usługi w zakresie odbioru nieczystości ciekłych dostarczanych przez firmy zewnętrzne taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej, zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej. Przedsiębiorców zainteresowanych dostarczaniem nieczystości prosimy o zapoznanie się z treścią Umowy, w której zostały określone warunki wprowadzania nieczystości do stacji zlewnej w Mokrej Prawej 30. Warunkiem zawarcia umowy jest przedłożenie Wniosku o zawarcie umowy na świadczenie usług odbioru nieczystości ciekłych z wozów asenizacyjnych.

Za wprowadzenie nieczystości ciekłych przemysłowych i socjalno-bytowych do stacji zlewnej dostawcy zewnętrzni ponoszą:

  • opłatę abonamentową miesięczną, której wartość zależy od zadeklarowanej maksymalnej ilości nieczystości, którą dostawca nieczystości planuje wprowadzać do stacji zlewnej w ciągu doby; opłata jest naliczana niezależnie od ilości nieczystości dostarczonych do stacji zlewnej w danym miesiącu,
  • opłatę podstawową, której wartość zależy od faktycznie wprowadzonej ilości nieczystości do stacji zlewnej.

Szczegółowe informacje nt. usług można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta ZWiK „WOD-KAN” w Mokrej Prawej, dzwoniąc pod nr tel. 46 833 38 08 wew. 60,  tel. kom. 530 079 260  lub pocztą mailową wodkan@wodkan-skierniewice.com.pl.