Celem działalności inwestycyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN Sp. z.o.o w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest poprawa jakości życia mieszkańców Skierniewic. Dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi możemy podnosić standard świadczonych usług.

Na zdjęciu logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, niebieski punkt, beżwy punkt i zielony punkt które tworzą kwadrat
Niebieska grafika kartki z napisem PDF

Zakup specjalistycznego samochodu do monitorowania/inspekcji sieci kanalizacyjnej

Niebieska grafika kartki z napisem PDF

Budowa kanalizacja sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w ul. Zwierzynieckiej (odcinek od ul. Nowomiejskiej do ul. Sosnowej) w Skierniewicach

Niebieska grafika kartki z napisem PDF

Budowa kanalizacja sanitarnej z przyłączami w ul. Bratkowej i ul. Zadębie (odcinek od Bratkowej do ul. Górnej) w Skierniewicach

Niebieska grafika kartki z napisem PDF

Remont i odtworzenie zniszczonych umocnień sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w rejonie zapory Zalewu Zadębie w Skierniewicach

Niebieska grafika kartki z napisem PDF

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Próchnika, Spokojnej, Poniatowskiego i Sierakowickiej - II etap w Skierniewicach

Niebieska grafika kartki z napisem PDF

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Piekarskiej w Skierniewicach

Niebieska grafika kartki z napisem PDF

Budowa podczyszczalni ścieków deszczowych dla wylotu nr 13 przy ul. Łowickiej w Skierniewicach

Niebieska grafika kartki z napisem PDF

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Batorego w Skierniewicach

Niebieska grafika kartki z napisem PDF

Budowa podczyszczalni ścieków deszczowych dla wylotu nr 40 przy ul. Przemysłowej w Skierniewicach

Niebieska grafika kartki z napisem PDF

Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w ul. Kasztanowej w Skierniewicach