You are currently viewing Jubileuszowe spotkanie emerytowanych pracowników Spółki
Jubileuszowe spotkanie emerytowanych pracowników Spółki

Wspomnienia, podsumowania, rozmowy o przyszłości…

20 maja w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. odbyło się uroczyste spotkanie emerytowanych pracowników. Inspiracją do zorganizowania spotkania był przypadający w tym roku jubileusz 25-lecia istnienia Spółki.

Zorganizowana uroczystość to wyraz szacunku i podziękowania za wieloletnią pracę oraz trud włożony w rozwój Spółki. W trakcie wizyty goście mogli zobaczyć zmiany jakie zaszły w przedsiębiorstwie na przestrzeni lat. Podczas oficjalnej części spotkania zostały omówione trwające inwestycje oraz podsumowano dotychczasową działalność Zakładu. Następnie odbył się przejazd busami po terenie Oczyszczalni Ścieków celem zaprezentowania nowopowstałych oraz modernizowanych obiektów. W trakcie uroczystości zostały również wręczone firmowe podarunki.

W dalszej części spotkania przy poczęstunku w miłej, serdecznej i przepełnionej wzajemną życzliwością atmosferze wróciły wspomnienia z lat aktywności zawodowej. Uroczystość stanowiła również okazję do towarzyskiego spotkania się z koleżankami i kolegami z pracy oraz odnowienia dawnych znajomości. Zapadła również wspólna deklaracja kontynuowania takich spotkań.

Było nam bardzo miło gościć emerytowanych pracowników, którym serdecznie dziękujemy za przybycie.