You are currently viewing KOMUNIKAT
KOMUNIKAT
  • Post category:aktualności

Informujemy, że w związku z realizacją zadania pt. „Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN sp. z o. o. w Mokrej Prawej” Spółka przystępuje do kolejnego etapu polegającego na budowie 27 punktów pomiarowych na terenie miasta, służących do pomiaru przepływu i ciśnienia wody w sieci wodociągowej

W związku z powyższym mogą występować czasowe zakłócenia w dostawie wody w wybranych obszarach miasta.

Rozpoczęcie budowy pierwszego punktu, który będzie zlokalizowany na ulicy Poniatowskiego na odcinku od ulicy Lipowej do ulicy Kozietulskiego, planuje się na dzień 02.09.2021r.

Będziemy informować na bieżąco o kolejnych etapach prac.

Przewidywany całkowity czas realizacji zadania to około 2 miesiące.