You are currently viewing KONKURS NA NAZWĘ DLA POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO
KONKURS NA NAZWĘ DLA POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO

Zapraszamy mieszkańców miasta Skierniewice do udziału w konkursie na nazwę dla nowego pojazdu specjalistycznego marki MAN TGS Kaiser.

Pojazd przeznaczony jest do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zastosowane w nim nowoczesne rozwiązania dla środowiska pozwalają na efektywne czyszczenie kanalizacji z odzyskiem wody ze ścieków oraz na pracę bez wykorzystywania wody pitnej. Nowy pojazd posiada dużo większe możliwości techniczne takie jak czyszczenie kanałów o większych średnicach i na znacznie większych głębokościach. Ponadto posiada funkcję mobilnej pompowni ścieków. Jest to pojazd z wysokowydajnym układem recyclingu wody przeznaczony do najtrudniejszych zastosowań. Funkcja odzyskiwania wody pozwala filtrować pobrane ścieki. Zanieczyszczenia stałe z przeznaczeniem do utylizacji zostają odseparowywane i pozostają w zbiorniku nieczystości. Natomiast oczyszczona ciecz jest sprężana w pompie wysokociśnieniowej i powtórnie wykorzystana do czyszczenia kanałów. Zastosowanie systemu ciągłego odzysku wody z układem filtrowania umożliwia pracę samochodu przez długi okres czasu bez konieczności uzupełniania wody czystej, co pozwala uzyskać nie tylko efekt ekonomiczny, ale także ekologiczny.

Aby wziąć udział w konkursie , wystarczy wysłać e-mail z propozycją nazwy na adres: marketing@wodkan-skierniewice.com.pl. W tytule należy wpisać słowo konkurs, a w treści wymyślone przez siebie maksymalnie 3 propozycje nazwy pojazdu. W wiadomości należy podać imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.

Dla autora zwycięskiej koncepcji przewidziana jest atrakcyjna nagroda w postaci karty prezentowej EMPIK o wartości 200 zł oraz zestaw upominków firmowych.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika konkursu wszystkich postanowień :

Regulaminu Konkursu

W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie musi zawierać :

Oświadczenie opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika Konkursu