NIP: 8361328625

REGON: 750051152

KRS 0000153424 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Kapitał Zakładowy: 67.033.000,00 zł

Konta Bankowe:
Bank Pekao S.A. 42 1240 3321 1111 0000 2854 0540
Bank Spółdzielczy 27 9297 0005 0175 0745 2010 0001