ZWiK „WOD-KAN” świadczy usługi w zakresie odbioru nieczystości ze zbiorników bezodpływowych z terenu:

 • miasta Skierniewice,
 • gminy Skierniewice,
 • gminy Maków,
 • gminy Nieborów,
 • gminy Godzianów,
 • gminy Łyszkowice,
 • gminy Puszcza Mariańska,
 • gminy Nowy Kawęczyn,
 • gminy Lipce Reymontowskie

Odbiór nieczystości odbywa się następującymi pojazdami:

 • ciągnikiem rolniczym z beczką o pojemności 2,5 m3 (zawsze ilość odbieranych nieczystości określana jest jako ładunek pełnoładowny, czyli 2,5 m3),
 • ciągnikiem rolniczym z beczką o pojemności 6,0 m3 (ładunek 2,5 m3, 4,0 m3, 5,0 m3 i 6,0 m3)
 • samochodem asenizacyjnym z beczką o pojemności 6,0 m3, przy czym minimalna ilość odbieranych nieczystości wynosi 4,0 m3 oraz ilość odebranych nieczystości jest zaokrąglana do 1,0 m3.