Pakiet podstawowy (ok. 30 min.)

  • podstawowe informacje o działalności ZWiK (pobór i uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, badanie mikrobiologiczne wody, badania fizyko-chemiczne wody i ścieków, rola i znaczenie pracy laboratorium w przedsiębiorstwie
  • obserwacje mikroskopowe preparatów z komór osadu czynnego
  • znaczenie wskaźnika odczyn (pH) dla człowieka; jednorazowe badanie odczynu w wodzie /ściekach/ dostępnych napojach; możliwość samodzielnego pomiaru
  • twardość wody a zdrowie człowieka

Pakiet rozszerzony (powyżej 30 min.)

  • Pakiet podstawowy +
  • najprostsze sposoby oczyszczania mechanicznego (pokaz procesu filtracji, możliwość samodzielnego przeprowadzenia doświadczenia)
  • demonstracja podstawowych analiz fizyko-chemicznych (barwa, mętność + demonstracja metod kolorymetrycznych)
  • obserwacje mikroskopowe preparatów innych niż osad czynny (np. liść rośliny, włos, ziemia – na życzenie)

W miarę zapotrzebowania i możliwości Laboratorium dostosuje tematykę zajęć do wieku i zainteresowań uczestników wycieczki.