OSAD ŚCIEKOWY

Oczyszczalnia ścieków ZWiK „WOD-KAN” w Mokrej Prawej od lat przekazuje nieodpłatnie rolnikom ze Skierniewic i okolic osad do nawożenia pól. Badania osadu wykonane przez akredytowane laboratoria wykazują, że osad posiada cechy nawozu organiczno-mineralnego i może być wykorzystany do nawożenia gleb oraz korzystnie wpływa na wzrost i rozwój plonów. Osad ma postać ziemistą, wiec należy rozprowadzić go równomiernie na powierzchni gruntu i zaorać oraz wprowadzić niezwłocznie po przetransportowaniu do gruntu, na którym ma być stosowany. OBOWIĄZUJE ZAKAZ SKŁADOWANIA OSADU NA POLU!

Komunalny osad ściekowy stosuje się na gruntach:

 • pod uprawy płodów rolnych przeznaczonych na ziarno (np. kukurydza, zboża) i paszę;
 • pod uprawę rzepaku;
 • pod uprawę roślin przeznaczonych do produkcji kiszonek i kompostu,
 • na gruntach gospodarstw szkółkarskich, w tym drzew owocowych przed ich nasadzeniem;
 • do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne.

Korzyści ze stosowania osadu :

 • reguluje kwaśny odczyn gleby,
 • dostarcza roślinom substancji odżywczych, makro- i mikroelementów;
 • wzbogaca humusową strukturę gleby o składniki organiczne i substancje pokarmowe takie jak : azot, fosfor, potas;
 • umożliwia zachowanie odpowiedniej struktury ziemi;
 • jest wzbogacony w siarkę.

Komunalne osady ściekowe nie mogą być stosowane na gruntach znajdujących się:

 • na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
 • na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody,
 • w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków,
 • na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych,
 • na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem, 
 • na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabo gliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5m poniżej powierzchni gruntu;
 • na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%; – na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych
  na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami,
 • na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności,
 • na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych,
 • na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów,
 • na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki,
 • na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy i zapoznania procedury przekazania osadu ściekowego

W ramach współpracy zapewniamy :

 • informację o jakości przekazanego osadu (wynik badań)
 • nieodpłatne badania gruntu
 • określenie dawki, jaką można zastosować na polu pod konkretną uprawę
 • darmowy transport osadu na pole

Dokumenty do pobrania:

W sprawach dotyczących zagospodarowania osadu prosimy o kontakt:

Tel. (46) 833 38 08 wew. 57.
wodkan@wodkan-skierniewice.com.pl