You are currently viewing Osiedle Halinów- postęp prac
Osiedle Halinów- postęp prac
  • Post category:aktualności

Ul. Napoleońska- dobiega końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej. W trakcie budowy są odejścia boczne do granic posesji. Jednocześnie trwa budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz wpustów kanalizacji deszczowej.

Ul. Boczna- zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami kanalizacji deszczowej. Trwa przygotowanie nawierzchni do wysypania tłucznia.

Ul. Na Piaski- zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami kanalizacji deszczowej.

Ul. Halinów- trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Nie wybudowano jeszcze odejść bocznych do granic posesji. Do wybudowania pozostała sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami kanalizacji deszczowej.

 

Tak jak wcześniej informowaliśmy, wszystko wskazuje na to, że inwestycja zakończy się przed planowanym terminem, a w nowym roku Mieszkańcy będą mogli przyłączyć budynki do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu  Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pt. ,,Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych’’, do którego wstępne deklaracje przystąpienia można było składać na przełomie kwietnia i maj 2019 r.

Przypominamy, że inwestycja „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Halinów, Na Piaski, Podmiejskiej, Przechodniej, Bocznej, Żwirowej i Napoleońskiej w Skierniewicach” jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap III”.

Prosimy Mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych robót.