You are currently viewing PODSUMOWANIE INWESTYCJI 2021 ROKU
Oczyszczalnia Ścieków w Mokrej Prawej z lotu ptaka
PODSUMOWANIE INWESTYCJI 2021 ROKU

Rok 2021, mimo swojej wyjątkowej specyfiki związanej z trudną sytuacją pandemiczną, dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-kan” sp. z.o.o nie był czasem stagnacji. Spółka kontynuowała realizację najistotniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Skierniewic. Przypomnijmy najważniejsze wydarzenia i inwestycje realizowane przez Spółkę w tym okresie.

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej

Kluczowym przedsięwzięciem dla Spółki w 2021 roku były prowadzone roboty budowlane przy zadaniu pn. „Modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej” oraz rozpoczęcie prac inwestycyjnych dla „Modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej wraz z częścią osadową”. Zadania te są ważnym elementem w strategii inwestycyjnej Zakładu, gdyż Oczyszczalnia Ścieków była ostatni raz modernizowana w latach 2004- 2006, czyli 15 lat temu. Nadszedł czas by dostosować ją do nowych potrzeb i zastosować nowoczesne technologie oczyszczania ścieków. W ramach projektu wybudowano nowy budynek biurowo-techniczny oraz garaże i wiaty dla floty samochodowej i sprzętu budowlanego. Z początkiem 2022 roku rozpocznie się kolejny etap prac związany z rozbudową laboratorium i remont istniejącego biurowca.  Głównym celem tych inwestycji jest nie tylko poprawa jakości warunków pracy, ale także zwiększenie możliwości przyjęcia i oczyszczenia większej ilości ładunków zanieczyszczeń, optymalizacja procesu technologicznego w Oczyszczalni Ścieków w zakresie gospodarki osadowej oraz poprawa obecnego stanu środowiska naturalnego w mieście Skierniewice.

Na zdjęciu osadnik wtórny na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej w tle nowo wybudowane wiaty, nowy budynek biurowo-techniczny, blaszane garaże, stacja transformatyczna
Modernizacja stacji uzdatniania wody
Zdjęcie Stacji Uzdatniania Wodu z lotu ptaka, na górze po prawej budynek administracyjno-techniczny, na dole zbiorniki retencyjne obsadzone trawą
Wizualizacja projektu Stacji Uzdatniania Wody, zdjęcie 1 elewacja wschodnia budynku SUW ze schodami wejściowymi i pasem zieleni, elewacja zachodnia z logo WOD-KAN i pasem zieli

W dniu 15 listopada 2021 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z.o.o podpisał umowę na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Waryńskiego. To wielomilionowe przedsięwzięcie, rozpocznie się z pierwszym kwartale 2022 roku. Głównym celem tej inwestycji jest modernizacja urządzeń odpowiedzialnych za uzdatniane wody oraz tłoczenie wody do miejskiej sieci wodociągowej. Dodatkowo modernizacji poddane zostaną zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej, trafostacja oraz układ sterowania procesem filtracji i ciągłego monitoringu parametrów jakościowych produkowanej wody.  Przebudowany zostanie również układ dezynfekcji wody, a na terenie SUW powstanie instalacja fotowoltaiczna, dzięki której Spółka pozyska energie z odnawialnych źródeł na potrzeby procesu uzdatnienia wody.

 

STUDNIE W PARKU MIEJSKIM

Dla Spółki kluczowym zadaniem jest zaopatrzenie miasta Skierniewice w wodę pitną, dlatego w 2020 roku informowaliśmy, że dokonaliśmy odwiertów dwóch ujęć wody w Parku Miejskim. Zgodnie z harmonogramem w listopadzie 2021 roku dokonano odbioru końcowego robót budowalnych związanych budową studni D1 i D2 w Parku Miejskim.

Zakład nie poprzestaje na tym, dlatego w najbliższych latach w planach inwestycyjnych zakłada się budowę nowych studni, które pozwolą zabezpieczyć miasto w wodę pita, o czym będziemy informować na bieżąco.

Na zdjęciu obudowa studni w Parku Miejskim w Skierniewicach
Modernizacja Stacji Transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej
Na zdjęciu wyremontowana Stacja Transformatorowa na Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej

W 2021 roku Spółka dokonała termomodernizacji budynku stacji transformatorowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej. W ramach inwestycji nastąpiła reorganizacji pomieszczeń oraz wymiana wszystkich instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Z końcem stycznia 2022 roku, Wykonawca zakończy prace inwestycyjne związane z Modernizacją Stacji Transformatorowej.

Nowe instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne umożliwią pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na moc oczyszczalni ścieków dla miasta Skierniewice i zapewnią znaczne wydłużenie czasu eksploatacji obiektu przebudowanego. Stacja transformatorowa i agregat prądotwórczy zostaną włączone w system monitoringu oczyszczalni, co umożliwi obsłudze maksymalnie skrócić reakcję na nieprawidłowości w pracy obiektów i na wystąpienie ewentualnych stanów awaryjnych

GIS – Inteligentny System Zarządzania Siecią Wodociągowa

Spółka stara się inwestować w nowe technologie, które będą pomocne nie tylko dla pracowników, ale też dla mieszkańców Skierniewic. Jednym z kluczowych zadań z tym związanych jest zakup oprogramowania GIS – Inteligentnego Systemu Zarządzania Siecią Wodociągowa oraz budowa systemu monitoringu przepływu i ciśnienia w sieci wodociągowej. W 2021 roku, Zakład realizował kolejny etap tej inwestycji polegający na budowie 27 punktów pomiarowych na terenie miasta, służących do pomiaru przepływu i ciśnienia wody w sieci wodociągowej.

Oprogramowanie GIS prezentuje informacje o infrastrukturze sieciowej, parametrach pracy sieci oraz jej klientach, ponadto umożliwia przeprowadzanie szeregu analiz oraz symulacji pracy sieci na podstawie danych zawartych w systemie oraz systemach peryferyjnych.  W momencie pojawienia się awarii do mieszkańców, wychodzić będzie komunikat w formie SMS o zaistniałych utrudnieniach. Jest to ważna funkcja systemu GIS, która pozwala nam w szybki sposób dotrzeć z informacją do naszych klientów.

Na zdjęciu dwóch pracowników montującuch system pomiarowy na rurze, Pracownicy stoją w dole wypełnionym wodą pośrodku przebiega rura
FLOTA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI “WOD-KAN”
Na zdjęciu samochód niebieski z logo wodkan i rurami, jest to mobilny warsztat, na górze rozsuwana drabina

ZWiK „WOD-KAN” od kilku lat powiększa swoją flotę samochodową, a stare wyeksploatowane samochody wymienia na nowe. I tak w 2021 roku do siedziby Spółki trafił nowy samochód marki Renault, wywrotka trzyosiowa oraz samochód specjalistyczny – mobilne pogotowie techniczne, który służy pracownikom Spółki przy pracach związanych z eksploatacją przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Skierniewice.

E-BOK – ELEKTORNICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Analizując potrzeby swoich Odbiorców, Spółka uruchomiła bezpłatną usługę E-Bok, która pozwala zachować stały kontakt z Zakładem. Dzięki tej usłudze klient posiadający dostęp do Internetu z dowolnego miejsca i o dowolnej porze może sprawdzić stan swoich płatności, przejrzeć historię rozliczeń oraz aktywować usługę e-faktury. Dzięki aktywowaniu konta w E-bok odbiorca zyskuje wgląd do informacji o swoich umowach i danych związanych z fakturami, informacje na temat zużycia wodomierzy oraz szereg innych możliwości.

Co miesiąc przybywa około kilkudziesięciu klientów, którzy już dziś doceniają bezpłatną usługę E-bok. Niemniej jednak liczymy, że w obecnym roku 2022 będzie jeszcze więcej Odbiorców usługi, którzy docenią zalety E-boka.

Infografika z informacją jak aktywować eboka, Krok 1 wejdz na strone www.wodkan-skierniewice.com.pl, krok 2 kliknij przycisk ebok, krok 3 podaj w formularzu swoje dane, numer ostatniej faktury, adres e-mail, krok 4 kliknij w link aktywacyjny otrzymany na adres e-mail, krok 5 zmień wygenerowane w ebok hasło na własne
ZDALNY SYSTEM RADIOWEGO ODCZYTU WODOMIERZY 
na zdjęciu zaplombowany wodomierz, obok odchodzące rury od wodomierza

Kluczowym zadaniem dla Zakładu jest wdrożenie systemu radiowego odczytu wodomierzy. W tym celu Dział Sieci regularnie prowadzi wymianę wodomierzy. W miejscach, gdzie nie ma jeszcze zdalnego odczytu, montowane są moduły-nakładki pozwalające na zdalny odczyt wodomierzy.  I tak w 2021 roku udało nam się wymienić ok 1300 sztuk wodomierzy i zamontować ok. 450 nakładek.

Technologia zdalnego odczytu pozwoli Spółce na zbieranie danych o zużyciu wody bez konieczności wejścia do budynku, czy na teren posesji.

PODSUMOWANIE

To tylko część inwestycji, które Spółka realizowała przez ostatni rok. Dbając każdego dnia o niezawodną dostawę wody oraz skuteczne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, Zakład zapewnia, że na najbliższe lata ma już zaplanowane kolejne przedsięwzięcia i systematycznie będzie realizował niezbędne remonty infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.