Przedmiotem działalności ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej jest dostarczanie Klientom wody, sprawne odbieranie ścieków i ich oczyszczanie.
W obszarze produkcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na ujęciach wód głębinowych i w stacji uzdatniania wody, wdrożono System HACCP. Dzięki niemu Klienci mogą mieć pewność, że woda tłoczona do sieci wodociągowej spełnia wymagania prawne stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia, jak również, że proces produkcji jest nadzorowany i prowadzony zgodnie z procedurami stosowanymi przy produkcji żywności.

Polityka Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody

Nad jakością dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków czuwa zakładowe laboratorium, które od 2007 roku posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, obejmujący aktualnie swoim zakresem badania laboratoryjne fizykochemiczne ścieków, wody i osadów oraz badania mikrobiologiczne wody.

Od 22.11.2023 r. do 21.11.2026 r. w laboratorium zakładowym obowiązuje certyfikat ISO 9001:2015 o numerze rejestracyjnym 12 100 33 104 TMS