postępowania archiwalne

Data ogłoszeniaNazwa zamówieniaTyp zamówieniaPodstawa prawnaTrybTermin składania ofert/wnioskówStatus
31.12.2020r.Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz sieci wodociągowej w ul. Starbacicha w SkierniewicachRobota budowlanaustawa PzpPrzetarg nieograniczony09.02.2021r.
godz. 12:00
Zakończone
22.12.2020r.Modernizacja stacji transformatorowej na terenie oczyszczalni ścieków w Mokrej PrawejRobota budowlanaRegulamin udzielania zamówień
współfinansowanych przez UE
Zapytania ofertowe08.01.2021r.
godz. 12:00
Zakończone
15.12.2020r.Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Działkowej w SkierniewicachRobota budowlanaustawa PzpPrzetarg nieograniczony19.01.2021r. godz. 12:00Zakończone
10.11.2020r.Transport i zbieranie i/lub przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów innych niż niebezpieczne , część 1-5UsługaRegulamin udzielania zamówieńPrzetarg nieograniczony20.11.2020r. godz. 12:00Zakończone
27.10.2020r.Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cz. 1-2DostawyRegulamin udzielania zamówieńPrzetarg nieograniczony05.11.2020r. godz.12:00Zakończone
04.09.2020r.Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z częścią osadową w Mokrej Prawej - Etap IIIRobota budowlana Ustawa PzpPrzetarg nieograniczonyZmiana terminu składania ofert 06.11.2020r.
godz. 13:00
Zakończone
07.08.2020r.Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cz.1-7DostawaRegulamin udzielania zamówieńPrzetarg nieograniczony20.08.2020r. godz.12:00Zakończone
06.08.2020r.Dostawa samochodu specjalnego - pogotowie techniczne/warsztat przeznaczonego do eksploatacji przepompowni ściekówDostawaRegulamin udzielania zamówień współfinansowanych przez UEZapytanie ofertowe03.09.2020r. godz. 12:00Zakończone
31.07.2020r.Transport , zbieranie , przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów innych niż niebezpieczne cz.1-2UsługaRegulamin udzielania zamówieńPrzetarg nieograniczony13.08.2020r.
godz. 12:00
Zakończone
22.07.2020r.Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w ZWiK "WOD-KAN" w Mokrej PrawejUsługaustawa PzpPrzetarg nieograniczonyZmiana terminu składania ofert:
15.09.2020r.
godz. 13:00
Zakończone
21.07.2020r.Sukcesywna dostawa paliw dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej,
Część 1-2
Dostawaustawa Pzp Przetarg nieograniczonyZmiana terminu składania ofert
12.08.2020r.
godz. 12:00
Zakończone
21.07.2020r.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej nad wykonaniem nawierzchni dróg i chodników dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej – etap IV”UsługaRegulamin udzielania zamówień współfinansowanych przez UEZapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności03.08.2020r.
godz.12:00
Zakończone
18.06.2020r.Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych - cz.I-IIUsługaRegulamin udzielania zamówień współfinansowanych przez UEZapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności30.06.2020r. godz.12:00Zakończone
28.05.2020r.Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o.DostawaRegulamin udzielania zamówieńPrzetarg nieograniczonyZmiana terminu składania ofert 10.06.2020r. godz.12:00Zakończone
12.05.2020r.Sukcesywna dostawa polielektrolitu (PE) w postaci emulsji , wspomagającego proces zagęszczania osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków w Mokrej PrawejDostawaRegulamin udzielania zamówieńPrzetarg nieograniczony20.05.2020r. godz.11:00Zakończone
23.04.2020r.Transport i przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05)UsługaRegulamin udzielania zamówieńPrzetarg nieograniczony05.05.2020r. godz.12:00Zakończone
16.04.2020r.Sukcesywna dostawa wodomierzy radiowych , nakładek radiowych oraz zaworów zwrotnychDostawaUstawa PZPPrzetarg nieograniczony30.04.2020r. godz.12:00Zakończone
14.04.2020r.Dostawa samochodu specjalnego-pogotowie techniczne/warsztat przeznaczonego do eksploatacji przepompowni ściekówDostawaRegulamin udzielania zamówień współfinansowanych przez UEZapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjnościZmiana terminu składania ofert
08.05.2020r.
godz. 13:00
Zakończone
26.03.2020r.Wykonanie obudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla studni głębinowejRobota budowlanaRegulamin udzielania zamówieńPrzetarg nieograniczony15.04.2020r. godz. 13:00Zakończone
26.02.2020r.Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej - etap IVRobota budowlanaustawa PzpPrzetarg nieograniczonyZmiana terminu składania ofert
16.04.2020r.
godz. 13:00
Zakończone
24.02.2020r.Badanie ścieków , wody , osadów ściekowych i odpadów cz.I-IVUsługaRegulamin udzielania zamówieńPrzetarg nieograniczonyZmiana terminu składania ofert
10.03.2020r. godz. 11:00
Zakończone
13.02.2020r.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trzcińskiej w SkierniewicachRobota budowlanaustawa PzpPrzetarg nieograniczonyZmiana terminu składania ofert na:

07.04.2020r. godz. 13:00
Zakończone
24.01.2020r.Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowejUsługiRegulamin udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UEzapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności04.02.2020r. godz. 12:00Zakończone
20.12.2019r.Budowa trzech ujęć wód podziemnych dla potrzeb zaopatrzenia w wodę Miasta Skierniewice część I-IIRobota budowlanaRegulamin udzielania zamówieńprzetarg nieograniczonyZmiana terminu składania ofert na:
17.01.2020r.
godz. 13:00
Zakończone
16.12.2019r.Badanie ścieków , wody , wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi , osadów ściekowych gleby i odpadów cz. I-IVUsługiRegulamin udzielania zamówieńprzetarg nieograniczony02.01.2020r.
godz. 11:00
Zakończone
11.12.2019r.Zaprojektowanie oraz realizacja robót budowlanych
związanych z modernizacją/
przebudową Przepompowni Ścieków przy ul. Przechodniej w Skierniewicach
Robota budowlanaustawa Pzpprzetarg nieograniczony23.01.2020r.
godz. 13:00
Zakończone
27.11.2019r.Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej - etap IVRobota budowlanaustawa Pzpprzetarg nieograniczonyZmiana terminu składania ofert na:
21.01.2020r.
godz. 13:00
Zakończone
19.11.2019r.Wykonanie i dostawa tablic informacyjnychDostawaPostępowanie prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UERozeznanie rynku29.11.2019r.
godz. 12:00
Zakończone
31.10.2019r.Sukcesywna dostawa polielektrolitu (PE) w postacji emulsji do wspomagania odwadniania osadu przefermentowanego w oczyszczalni ścieków w Mokrej PrawejDostawaRegulamin udzielania zamówieńprzetarg nieograniczony12.11.2019r.
godz. 12:00
Zakończone
25.10.2019r.Dostawa samochodu specjalnego - pogotowie techniczne/warsztat przeznaczony do eksploatacji przepompowni ściekówDostawyRegulamin udzielania zamówień współfnansowanych ze środków UEzapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności07.11.2019r. godz. 12:00Zakończone
17.10.2019r.Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej nad odtworzeniem nawierzchni dróg po budowie kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Przechodniej, Podmiejskiej, Napoleońskiej, Żwirowej, Na Piaski, Halinów, Bocznej w Skierniewicach realizowanej w ramach zadania pod nazwą: „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Halinów, Na Piaski, Podmiejskiej, Przechodniej, Bocznej, Żwirowej i Napoleońskiej w SkierniewicachUsługaRegulamin udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UEzapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności25.10.2019r.
godz. 12:00
Zakończone
25.09.2019 r.Modernizacja stacji transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej PrawejRoboty budowlaneustawa PzpPrzetarg nieograniczony05.11.2019 r. godz. 13:00Zakończone
20.09.2019 r.Budowa elektronicznej wagi samochodowej najazdowej 60Mg na terenie Oczyszczalni ścieków w Mokrej PrawejRoboty budowlaneustawa PzpPrzetarg nieograniczony30.10.2019 r. godz. 13:00Zakończone
19.09.2019 r.Zaprojektowanie oraz realizacja robót budowlanych związanych z modernizacją / przebudową Przepompowni Ścieków przy ul. Przechodniej w SkierniewicachRoboty budowlaneustawa PzpPrzetarg nieograniczony23.10.2019 r. godz. 13:00Zakończone
06.09.2019 r.Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej - etap IVRoboty budowlaneustawa PzpPrzetarg nieograniczony10.10.2019 r. godz. 12:00Zakończone
06.08.2019 r.Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowobielańskiej w SkierniewicachRoboty budowlaneustawa PzpPrzetarg nieograniczony17.09.2019 r. godz.12:00Zakończone
26.07.2019 r.Budowa elektronicznej wagi samochodowej najazdowej 60Mg na terenie Oczyszczalni ścieków w Mokrej PrawejRoboty budowlaneustawa Pzpprzetarg nieograniczony03.09.2019 r.
godz. 12:00
Zakończone
2019-06-25 r.Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cz. 1-8dostawyRegulamin udzielania zamówieńprzetarg nieograniczonyZmiana terminu składania ofert na
10.07.2019
godz.12:00
Zakończone
2019-06-25 r.Sukcesywna dostawa oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawejdostawyustawa Pzpprzetarg nieograniczony03.07.2019 godz.12:00Zakończone
2019-06-18 r.Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych - CZ.I-IIIusługaPostępowanie prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzilelania zamówień współfinansowanych ze środków UEZapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności28.06.2019 godz.12:00Zakończone
12.06.2019r.Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Warszawskiej, Rekreacyjnej, Kolejowej w SkierniewicachRoboty budowlaneustawa PzpPrzetarg nieograniczony19.07.2019r. godz. 12:00Zakończone
10.06.2019r.Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej - etap IVRoboty budowlaneustawa PzpPrzetarg nieograniczonyZmiana terminu składania ofert na
31.07.2019r. godz. 12:00
Zakończone
24.05.2019r.Dostawa samochodu specjalistycznego do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej - ,,Kamerowozu"DostawyRegulamin udzielania zamówieńPrzetarg nieograniczony11.06.2019r. godz. 12:00Zakończone
22.05.2019r.Modernizacja stacji transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej PrawejRoboty budowlaneustawa PzpPrzetarg nieograniczony02.07.2019r. godz. 12:00Zakończone
21.05.2019r.Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN" sp. z o.o.DostawyRegulamin udzielania zamówieńPrzetarg nieograniczony29.05.2019r. godz. 12:00Zakończone
07.05.2019r.Dostawa włazów kanalizacyjnych klasy D400 z pokrywą z logo ZWiKDostawyRegulamin udzielania zamówieńPrzetarg nieograniczony14.06.2019r. godz. 12:00Zakończone
29.04.2019r.Wykonanie ekspertyz budowlanych oraz opracowanie koncepcji modernizacji przepompowni ścieków zlokalizowanych w Skierniewicach cz. I-II:
Cz. I: Wykonanie ekspertyzy budowlanej oraz opracowanie koncepcji modernizacji przepompowni ścieków ,,Park Miejski I" położonej w Parku Miejskim przy ul. Prymasowskiej dz. nr ew. 41/3 (obr.9) w Skierniewicach.
Cz. II: Wykonanie ekspertyzy budowlanej oraz opracowanie koncepcji modernizacji przepompowni ścieków ,,Zielna" położonej przy zbiegu ul. Zielnej i Armii Krajowej dz. nr ew. 759 (obr.3) w Skierniewicach
UsługiPostępowanie prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UEZapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjnościZmiana terminu składania ofert na
20.05.2019r. godz. 12:00
Zakończone
24.04.2019r.Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skierniewicach - Część I-II:
Cz. I:
Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Kwiatowej w Skierniewicach
Cz. II:
Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Nowobielańskiej
w Skierniewicach
Roboty budowlaneustawa Pzpprzetarg nieograniczony04.06.2019r. godz. 12:00Zakończone
08.04.2019r.Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Halinów, Na Piaski, Podmiejskiej, Przechodniej, Bocznej, Żwirowej i Napoleońskiej w SkierniewicachRoboty budowlaneustawa Pzpprzetarg nieograniczony22.05.2019r. godz. 12:00Zakończone
02.04.2019r.Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych dla projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice - etap III"DostawyPostępowanie prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UERozeznanie rynku19.04.2019r.
godz. 11:00
Zakończone
01.04.2019r.Sukcesywna dostawa wodomierzy radiowych oraz nakładek radiowychDostawyustawa Pzpprzetarg nieograniczony09.04.2019r. godz. 12:00Zakończone
15.03.2019r.Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Warszawskiej, Rekreacyjnej, Kolejowej w SkierniewicachRoboty budowlaneustawa Pzpprzetarg nieograniczony30.04.2019r. godz. 12:00Zakończone
14.03.2019r.Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej nad odtworzeniem nawierzchni dróg po budowie kanalizacji sanitarnej w SkierniewicachUsługiPostępowanie prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UEZapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności26.03.2019r. godz. 12:00Zakończone
07.03.2019r.Budowa elektronicznej wagi samochodowej najazdowej 60 Mg na terenie Oczyszczalni ścieków w Mokrej PrawejRoboty budowlaneustawa Pzpprzetarg nieograniczonyZmiana terminu składania ofert na
24.04.2019r. godz. 12:00
Zakończone
04.03.2019r.Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN" sp. z o.o.DostawyRegulamin udzielania zamówieńprzetarg nieograniczony13.03.2019r. godz. 12:00Zakończone
25.02.2019r.Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skierniewicach - Część I-II
Cz.I : Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowej w Skierniewicach
Cz.II : Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowobielańskiej w Skierniewicach
roboty budowlaneustawa Pzpprzetarg nieograniczony04.04.2019r. godz.12:00Zakończone
13.02.2019r.Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN" sp. z o.o.DostawyRegulamin udzielania zamówieńPrzetarg nieograniczony22.02.2019r. godz. 12:00Zakończone
29.01.2019r.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skierniewicach , część I-IIIRoboty budowlaneustawa PZPPrzetarg nieograniczonyZmiana terminu składanie ofert na 14.03.2019r. godz. 12:00Zakończone
17.12.2018r.Transport , zbieranie , przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów cześć 1-3Usługiustawa PZPPrzetarg nieograniczony11.01.2019r.
godz. 12:00
Zakończone
14.12.2018r.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:Instalacja do przetwarzania osadów ściekowych powstających w miejskiej oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej, gm. Skierniewice na nawóz organiczno-mineralny wraz z obiektami infrastrukturyUsługiPostępowanie prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UEZapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjnościZmiana terminu składania ofert na 09.01.2019r.
godz. 12:00
Zakończone
12.12.2018r.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24”UsługiPostępowanie prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UEZapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjnościZmiana terminu składania ofert na 08.01.2019r.
godz. 12:00
Zakończone
08.12.2018r.Modernizacja stacji transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej PrawejRobota budowlanaPZPPrzetarg nieograniczonyZmiana terminu składania ofert na 29.01.2019r.
godz. 12:00
Zakończone