Modernizacja, rozwój, budowa to tylko część planów inwestycyjnych które Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN Sp. z.o.o realizuje w cely poprawy jakości życia mieszkańców Skierniewic i ochrony środowiska naturalnego. Dzięki współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej staramy podnosić standardy świadczonych usług oraz spełniać zadania użyteczności publicznej.

Logo Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obok zielonego napisu czerwony okrąg z zielonymi
Niebieska grafika kartki z napisem PDF

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap III

Niebieska grafika kartki z napisem PDF

Budowa trzech ujęć wód podziemnych na terenie miasta Skierniewice