You are currently viewing Sposoby na deszczówkę
Sposoby na deszczówkę

W dzisiejszych czasach odprowadzanie deszczówki to znacznie więcej niż rynny na dachu. Retencja wody deszczowej
i jej ponowne wykorzystanie powinno stać się naszym obowiązkiem, aby nie marnować tak cennego zasobu. Dlatego cieszy nas, że coraz więcej Mieszkańców Skierniewic decyduje się na gromadzenie i wykorzystywanie deszczówki.

Nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że mamy w Polsce ogromne problemy z wodą. Jeśli nie nauczymy się lepiej gospodarować tym zasobem, susze hydrologiczne i ograniczenia w dostawie wody pitnej mogą stać się naszą codziennością. Nadmierne uszczelnianie powierzchni prowadzi do tego, że deszczówka spływa bezpośrednio do kanalizacji i nie odbudowuje stanu wód podziemnych. Z drugiej strony, w czasie gwałtownych opadów zwiększony spływ powierzchniowy może przeciążać kanalizację,
a niekontrolowany spływ wód do rzek i kanałów tworzyć podtopienia. Aby temu przeciwdziałać powinniśmy gromadzić wody opadowe i zatrzymywać jak największą ich ilość w miejscu opadu.

Woda deszczowa może w dużej mierze doskonale zastąpić wodę wodociągową, ponieważ deszczówkę możemy wykorzystać nie tylko do podlewania roślin, czy mycia pojazdów. Deszczówka sprawdza się również w instalacjach domowych np. spłukiwanie toalet, prace porządkowe. Warto uzmysłowić sobie, że każde wykorzystanie wody deszczowej, to oszczędność wody pobieranej
z wodociągów, a co za tym idzie- oszczędności na kosztach utrzymania nieruchomości.

Gromadzenie i zagospodarowanie wody deszczowej niesie wiele korzyści nie tylko finansowych, ale przede wszystkim związanych z ochroną środowiska naturalnego- to jeden ze sposobów na walkę z suszą hydrologiczną i potencjalnymi ograniczeniami
w dostawie wody pitnej.

Na zdjęciu kawalek rynny przy dachowej z której ścieka deszcz