You are currently viewing Studnie w Parku Miejskim
Studnie w Parku Miejskim
  • Post category:aktualności

Przypominamy, że w ubiegłym roku w Parku Miejskim odwiercone zostały dwa nowe ujęcia wód podziemnych, które nazwano D1 i D2. Roboty budowlane zostały zakończone w grudniu 2020 r.- po 11 miesiącach realizacji od podpisania umowy w lutym 2020 r.

Kolejnym etapem działań związanych z połączeniem nowo wykonanych odwiertów do systemu zaopatrzenia w wodę miasta Skierniewice było podpisanie w dniu 09.04.2021 r. przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. umowy z Wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Wykonanie obudowy wraz z niezbędną infrastrukturą dla studni głębinowych D1 i D2 na terenie Parku Miejskiego w Skierniewicach”. Termin wykonania wszystkich robót budowlanych został ustalony do dnia 31.10.2021 r. Natomiast termin zakończenia całego przedmiotu umowy, czyli uzyskania przez Wykonawcę wszystkich pozwoleń umożliwiających eksploatację studni, został wyznaczony do dnia 30.11.2021 r.

Całkowity koszt realizacji zadania to 1 2225 080 zł brutto.

Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w drodze przetargu, jest FUNAM sp. z o.o. z Wrocławia

W dniu 14.04.2021 r. nastąpiło przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia. W najbliższym czasie firma FUNAM przedstawi harmonogram oraz szczegółową wycenę realizacji robót oraz dokona niezbędnych zgłoszeń o rozpoczęciu budowy.

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.