You are currently viewing Ulica Brzechwy – aktualizacja
Ulica Brzechwy – aktualizacja
  • Post category:aktualności

Inwestycja w ulicy Brzechwy to kompleksowe zadanie, realizowane w koordynacji z Urzędem Miasta. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. wykonał uzbrojenie  wodno- kanalizacyjne pod nową drogę, która stanie się łącznikiem między Osiedlem Bajkowym a ulicą Armii Krajowej.

W ramach robót wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 262,5 m oraz sieć wodociągową o łącznej długości ok. 198 m. Przypominamy, że inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Spółki.

Kolejny etap, za który jest odpowiedzialny Urząd Miasta Skierniewice, to budowa kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni ulicy.