OPIS PROJEKTU
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Skierniewice” jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Wartość projektu: 7 156 493,95 PLN
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 3 428 103,06 PLN

ZAKRES PROJEKTU 
Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach:

  • Łódzka (odcinek od ul. Feliksów do granic miasta),
  • Piekarska,
  • Podkładowa,
  • Ustronna,
  • Zaułek,
  • Rawska,
  • Przebudowa przepompowni ścieków surowych na terenie oczyszczalni w Mokrej Prawej.

WSKAŹNIKI ISTOTNE DLA REALIZACJI PROJEKTU

  • Liczba nowych użytkowników, która skorzystała z możliwości podłączenia się do kanalizacji wyniosła 708.

TERMIN ZAKOŃCZENIA RZECZOWEGO PROJEKTU 
31 grudnia 2015 r.

INFORMACJE DODATKOWE 
Spółka ZWiK “WOD-KAN” w 2015 r. uruchomiła preferencyjny program przyłączania posesji do kanalizacji sanitarnej wybudowanej przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w wyniku którego uzyskała wymaganą ilość nowo przyłączonych osób i do 30 czerwca 2016 r. rozliczyła osiągnięty efekt ekologiczny projektu.

KONTAKT 
Jednostka Realizująca Projekty
Telefon 46 833 38 08 w. 49