OPIS PROJEKTU 
W dniu 06.04.2018 r. podpisano umowę (z późniejszymi aneksami) z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap III”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Całkowita wartość Projektu: 46 509 797,76 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej:24 236 536,54 zł
Pożyczka na realizację Projektu: 11 000 000,00 zł.

ZAKRES PROJEKTU

  • Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej – etap IV
  • Budowa ok. 8,64 km kanalizacji sanitarnej w ulicach: Halinów, Na Piaski, Podmiejska, Przechodnia, Boczna, Żwirowa, Napoleońska, Starbacicha, Sybiraków, Działkowa, Kolbego, Miła (sięgacz), ul. Czerwona, ul. 26-Dywizji Piechoty.
  • Budowa ok. 3,63 km kanalizacji deszczowej w ulicach: Halinów, Na Piaski, Podmiejska, Przechodnia, Boczna, Żwirowa, Napoleońska, ul. Starbacicha.
  • Budowa oraz przebudowa ok. 1,47 km sieci wodociągowej w ulicach Kolbego, Działkowa, Nasturcjowa, Armii Krajowej/Skrzypka, Podkładowa, Miła (sięgacz).

WSKAŹNIKI ISTOTNE DLA REALIZACJI PROJEKTU

  • Liczba nowych użytkowników, którzy dostaną możliwość podłączenia posesji do wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 709 Mk (mieszkańców).
  • Liczba użytkowników, którzy skorzystają z możliwości podłączenia posesji do wybudowanej sieci wodociągowej – 62 Mk

OKRES WYDATKÓW 
Okres kwalifikowania wydatków od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2022 r.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
Poznaj szczegóły Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl

KONTAKT 
Jednostka Realizująca Projekty
Telefon 46 833 38 08 w. 49

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD- KAN” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej jako beneficjent projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II” informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowiska wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ewentualne nieprawidłowości i nadużycia finansowe można zgłaszać za pośrednictwem:

adresu e-mail: POIS@mr.gov.pl

lub specjalnego formularza zamieszczonego na stronie strony internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej instytucji zarządzającej.