ZARZĄD SPÓŁKI

Jacek Pełka - Prezes Zarządu

DYREKTOR

Jolanta Gajda - Dyrektor ds. Ekonomicznych

Tomasz Duda – Dyrektor Techniczny

RADA NADZORCZA

Liliana Majka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Anna Nicia - Członek Rady Nadzorczej

BOGDAN KĄCKI - Członek Rady Nadzorczej

BARTŁOMIEJ LIPSKI - Członek Rady Nadzorczej

Sylwia GLIMASIŃSKA - Członek Rady Nadzorczej

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

100% udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji “WOD-KAN” Sp. z o.o. posiada Miasto Skierniewice reprezentowane na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta.