Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. systematycznie wprowadza na terenie miasta Skierniewice system radiowego odczytu wodomierzy.
W lokalizacjach, w których zdalny odczyt nie został jeszcze uruchomiony, odczytu dokonują pracownicy Spółki od poniedziałku do piątku.
Zachęcamy Mieszkańców do telefonicznego lub mailowego przekazania aktualnego odczytu wskazań wodomierza na:

Odbiorcy posiadający wodomierz główny odczytywany drogą radiową i podlicznik odliczający wodę zużytą bezpowrotnie do podlewania ogródka/trawnika, nieprzystosowany do odczytu radiowego, proszeni są o podawanie stanu podlicznika.

Stan podlicznika można zgłaszać drogą mailową lub telefonicznie do 10 dnia miesiąca rozliczeniowego: