Prezes Zarządu

Dyrektor ds. Ekonomicznych

Dyrektor TECHNICZNY

Biuro Obsługi Klienta

Odczyt wodomierza w. 30 lub 31

Faktury i duplikaty faktur w. 30 lub 31

Umowy zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w. 32

Wymiana wodomierzy w. 69

Montaż podliczników w. 69

Dział Techniczno-Inwestycyjny

Określanie i wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod–kan w. 52, 53

Uzgodnienia i rejestracja dokumentacji projektowej przyłączy wod–kan w. 52, 53

Dokumentacja projektowa na wykonanie przyłączy wod-kan w. 52, 53

Badanie hydrantów w. 52, 69

Dział Sieci Wod-Kan

Usuwanie awarii przyłączy wod-kan nie będących własnością spółki w. 62,63,64

Włączenia do sieci wod-kan w. 62,63,64

Budowa/remont przyłączy wod-kan w. 62,63,64

Kosztorysy ofertowe na budowę przyłączy wod-kan w. 62,63,64

Płukanie i udrażnianie sieci kanalizacyjnych samochodem specjalistycznym WUKO w. 62,63,64

Dział Oczyszczania Ścieków

Wywóz nieczystości pojazdami „WOD-KAN” 46 833 38 08 w. 60, tel. kom. 530 079 260

Obsługa firm asenizacyjnych w. 60   

Laboratorium

Badania wody i ścieków w.56

Przekazanie osadu do rolniczego wykorzystania w.57

Dział Transportu

Usługi sprzętem budowlanym w. 37, 38