Zarząd Spółki

Dyrektor ds. Ekonomicznych

Dyrektor TECHNICZNY

Biuro Obsługi Klienta

Odczyt wodomierza w. 30 lub 31

Faktury i duplikaty faktur w. 30 lub 31

Umowy zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w. 32

Wymiana wodomierzy w. 69

Montaż podliczników w. 69

Dział Techniczno-Inwestycyjny

Określanie i wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod–kan w. 52, 53

Uzgodnienia i rejestracja dokumentacji projektowej przyłączy wod–kan w. 52, 53

Dokumentacja projektowa na wykonanie przyłączy wod-kan w. 52, 53

Badanie hydrantów w. 52, 69

Dział Sieci Wod-Kan

Usuwanie awarii przyłączy wod-kan nie będących własnością spółki w. 62,63,64

Włączenia do sieci wod-kan w. 62,63,64

Budowa/remont przyłączy wod-kan w. 62,63,64

Kosztorysy ofertowe na budowę przyłączy wod-kan w. 62,63,64

Płukanie i udrażnianie sieci kanalizacyjnych samochodem specjalistycznym WUKO w. 62,63,64

Dział Oczyszczania Ścieków

Wywóz nieczystości pojazdami „WOD-KAN” 46 833 38 08 w. 60, tel. kom. 530 079 260

Obsługa firm asenizacyjnych w. 60   

Laboratorium

Badania wody i ścieków w.56

Przekazanie osadu do rolniczego wykorzystania w.57

Dział Transportu

Usługi sprzętem budowlanym w. 37, 38

Jednostka Realizująca Projekt

Jednostka Realizująca Projekty w. 49

Odcięcie wody w. 34

Nadpłaty, rozłożenie płatności na raty w. 34