You are currently viewing Ekspresowa regulacja włazów kanałowych
Ekspresowa regulacja włazów kanałowych

Stosując najnowsze rozwiązania, zarówno pod względem wykorzystywanych narzędzi, jak i materiałów, regulację włazów można przeprowadzić szybko, dokładnie i jednocześnie efektywnie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. przystępuje kolejny raz do wykonania regulacji włazów kanałowych metodą, która wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i urządzenia. Precyzyjna i szybka wymiana włazów oraz ich stabilizacja jest możliwa dzięki zastosowaniu szybkowiążącej zaprawy HEVOLIT FIX 3K.

Zadanie dotyczy regulacji żeliwa drogowego w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Skierniewice. Początkowo regulacji zostało poddane 28 włazów. W kolejnym etapie zostanie wyregulowane w sumie 20 włazów. W każdym przypadku nawierzchnia jezdni wokół studzienki będzie odtworzona poprzez zastosowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Czas regulacji włazu wraz z odtworzeniem nawierzchni nie przekracza 2 godzin, a zwolnienie pasa ruchu następuje natychmiast po zakończeniu pracy.

Regulacja włazów kanałowych najnowocześniejszą technologią zminimalizuje uciążliwości związane z zajęciem pasa ruchu drogowego, a docelowo poprawi komfort użytkowania naszych dróg.